Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ejná správa v užším slova smyslu se překládá jako Public Administration. |Výklad OeG |  | |** ** |Hnací pr
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
výkonnosti a řízení nákladů - ukazatele TCO, ROI, PublicROI *IT Controlling ==== Řízení kapacit zdrojů=... výkonnosti a řízení nákladů - ukazatele TCO, ROI, PublicROI *IT Controlling ==== Využívání otevřeného s
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
(2016): https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/publications/access-to-base-registries-good-practices-on... (2016): https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/publications/access-to-base-registries-good-practices-on
CzechPOINT @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
služeb je zveřejněn zde https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby/. Asistovaná kontaktní místa Cz... . Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování j
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Czech POINT naleznete na http://www.czechpoint.cz/public/ ===== Informační systém datových schránek =====
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
|VER |(Public) pomocná kategorie pro subjekty, které jsou součá... |(Public) pomocná kategorie pro subjekty, které jsou součá
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
vce rozpočtu projektu), manažer kvality a manažer publicity projektu. * Řešitelské týmy projektu (také j