Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur
89 - počet výskytů, Poslední úprava:
í a Umístění (lokalita) {{ :nar-dokument:image16.png?600 | Vrstvy a aspekty jazyka ArchiMate (The Open... jde o nejsilnější vazbu.|{{:nar-dokument:image17.png?97x15}}| |Agregace\\ \\ (Aggregation) |Vztah agre... ruhou nejsilnější vazbu. |{{:nar-dokument:image18.png?97x16}}| |Přiřazení\\ \\ (Assignment) |Přiřazení ... třetí nejsilnější vazbu. |{{:nar-dokument:image19.png?96x9}} | |Realizace/\\ \\ (Realization) |Realizac
Referenční modely a klasifikační rámce
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
z následující obrázek: {{ :nar-dokument:image104.png?600 | Principiální diagram nejvyšší úrovně refere... ebírat nejlepší praxe. {{ :nar-dokument:image105.png?600 | Oblast 5: Provozní procesy, úroveň 2 - byzn... ené do dvou diagramů: {{ :nar-dokument:image106.png?600 | Oblast 5: Provozní procesy, úroveň 3 - byzn... oj: (Hrabě, 2019).}} {{ :nar-dokument:image107.png?600 | Oblast 5: Provozní procesy, úroveň 3 - byz
Architektonické úložiště a nástroj
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
K (Body of Knowledge). {{ :nar-dokument:image117.png?600 | Architektonické úložiště v detailu a v kont... plochá, viz příklad MPO. {{ :nar-dokument:mpo.png?400 |Struktura úložiště vlastních a souvisejících... na pilotním projektu MsK. {{ :nar-dokument:msk.png?400 |Struktura úložiště vlastních a souvisejících... oup> <WRAP half column> {{ :nar-dokument:benesov2.png?400 |Navržená typová struktura modelů a pohledů O
Struktura modelovaných architektur
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ace dílčích prvků řešení {{ :nar-dokument:image8.png?600 | Model vrstev architektur podniku/úřadu podl... eště k dispozici apod.). {{ :nar-dokument:image9.png?600 | Pyramidální model architektur úřadu / podni... pro vlastní reformu VS. {{ :nar-dokument:image10.png?600 | Rozvržení domén obsahu architektonického rá... iz následující Obrázek. {{ :nar-dokument:image11.png?600 | Členění obsahu NA VS ČR z hlediska referenc
Proces tvorby architektur
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
y fázemi následujícími. {{ :nar-dokument:image13.png?600 | Přehled fází tvorby architektury dle TOGAF ... h omezujících podmínek. {{ :nar-dokument:image14.png?600 | Seskupení fází cyklu ADM vývoje architektur... OHA k ICT projektu ==== {{ :nar-dokument:image15.png?600 | Podpora žádosti o stanovisko OHA fázemi TOG
Architektonické dovednosti, útvary a orgány
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ásledujícího schématu: {{ :nar-dokument:image115.png?600 |Potřebné architektonické dovednosti, zdroj: ... orněn na obrázku níže. {{ :nar-dokument:image116.png?600 |Přehled rolí a zodpovědností při tvorbě a už
Úvod
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
z nich aktivně pracuje. {{ :nar-dokument:image5.png?600 | Schématické znázornění vztahu TOGAF ADM cyk... ásledující Obrázek níže. {{ :nar-dokument:image6.png?600 | Úloha architektury při řízení změn v organi
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
hitektonické zralosti. {{ :nar-dokument:image114.png?600 |Ukázka praktického použití hodnocení zralost
Modelující úřady a jejich architektury
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
m způsobem klasifikovat. {{ :nar-dokument:image7.png?600 | Dělení architektury úřadu na strategickou,