Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ménám národní architektury]] {{ nap-dokument:nap.png |}} ===== Pravidla architektury strategie a sm... ap-dokument:zakladni_deleni_funkci_procesu_sluzeb.png | Základní dělení funkcí, procesů a služeb úřadu}... { nap-dokument:dalsi_deleni_procesu_funkci_sluzeb.png |Další dělení (klasifikace) funkcí, procesů a slu... {{ nap-dokument:rozdeleni_aplikacnich_komponent.png |Rozdělení aplikačních komponent úřadu do vrstev}
Architektonická vize eGovernmentu ČR
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ktury veřejné správy. {{ nap-dokument:vrstvy_jpg.png |Přehled vrstev včetně funkcí a služeb}} ===== Z... |zákona č. 365/2000 Sb.]] {{ nap-dokument:byznys.png |schématické vysvětlení pojmů při práci s elektro... komunikačního systému. {{ nap-dokument:apliakce.png |schématické vysvětlení hierarchie a struktury IS... ání osobních údajů]] {{ nap-dokument:technologie.png |schématické vysvětlení platformové vrstvy}} ===
Úvod
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ktury (přechodné a cílové). {{ nap-dokument:nap.png |Domény NAP}} ===== Koncepce referenčních modelů