Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Veřejný datový fond
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
elník ohlašovatele agendy. {{ :nap-dokument:vdf1.png?800 |}} Jak bylo zmíněno na začátku dokumentu, r... i|referenčního rozhraní]]. {{ :nap-dokument:vdf2.png?800 |}} Podle § 51 odst. 6, písm. k) [[https://w... yužívány pro výkon agendy. {{ :nap-dokument:vdf3.png?800 |}} ==== Principy veřejného datového fondu =... a konkrétní subjekt práva. {{ :nap-dokument:vdf5.png?800 |}} === Přístup veřejnosti k údajům === K ú
Sdílení údajů veřejné správy ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
následujícím obrázku. {{ :nap-dokument:sdileni1.png?800 |}} Registrované údaje jsou údaje, o jejichž... arancemi/bez garancí). {{ :nap-dokument:sdileni2.png?800 |}} Poslední obrázek v této kapitole ukazuje... o veřejného internetu. {{ :nap-dokument:sdileni3.png?800 |}} {{tag>sdileni udaje "verejna sprava" ppd
Sdílené služby INSPIRE
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
irmy) České republiky. {{ :nap-dokument:inspire.png |}} Směrnice INSPIRE zavádí jednotné závazné sta... tlivé role závazné: {{ :nap-dokument:role_inspire.png |}} {{tag>"sdílené služby" "funkční celek" "INSP
Prostorová data a služby nad prostorovými daty
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
= Schéma NIPI ==== {{ :nap-dokument:prehled_nipi.png |}} ==== Systémy a služby prostorových dat ==== {{ :nap-dokument:prostorova_data.png |}} ===== Pravidla Prostorových dat a služeb nad
Evidence jiných fyzických osob
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eré musí vzniknout. {{ :nap-dokument:egov_ejfo_l0.png?400 |}} Diagram zápisu údajů do EjFO. Oranžově v... eré musí vzniknout. {{ :nap-dokument:egov_ejfo_l1.png?400 |}} ==== Možné problémy EjFO ==== Problémy,
Jednotný identitní prostor veřejné správy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
tný identitní prostor ==== {{ :nap-dokument:kaas.png |}} {{ :nap-dokument:kaas_copy_.png |}} ===== Pravidla Jednotného identitního prostoru veřejné správ
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
{{ :nap-dokument:2._agendovy_informacni_portal2.png |}} === Portál jako Agendový informační systém =... . {{ :nap-dokument:2._agendovy_informacni_portal.png |}} ===== Pravidla Portálů veřejné správy a so
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
forem ==== {{ :nap-dokument:intergacni_platformy.png |}} {{tag>"Propojený datový fond" eGSB ISSS "Fun
Integrace informačních systémů
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ISSS ==== {{ :nap-dokument:intergacni_platformy.png |}} ===== Pravidla Integrace informačních systém
Referenční rozhraní veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ání) {{ :nap-dokument:rizeni_sprava_ref_rozhrani.png |}} ==== Informační systém základních registrů
Jednotné obslužné kanály úředníků
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nály úředníků ==== {{ :nap-dokument:egov_rbou_l2.png |}} ===== Pravidla Jednotných obslužných kanálů
Identifikace klientů veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ry klientů VS ==== {{ :nap-dokument:identifikace.png |}} ===== Pravidla pro identifikace klientů veře
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
bnosti ==== {{ :nap-dokument:prenesena_pusobnost.png |}} ===== Pravidla Sdílených agendových IS v pře
CzechPOINT
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ám.|Zdarma | | ===== Pohled na univerzální kontaktní místo ===== {{ :nap-dokument:egov_ukm_l2.png |}}
Evidence subjektů
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
átory ve VS ==== {{ :nap-dokument:identifikatory.png |}} ===== Pravidla evidence subjektů ===== ====
Agendový model veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond
1 - počet výskytů, Poslední úprava: