Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
^**Odpovědnost na straně OVS**^ |§ 4 odst. 1 písm. a) |Národní archi... {{tag>ikcr ovs povinnosti zoisvs 365/2000}}
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
edu OHA \\ 3. Aktualizace informačních koncepcí OVS a \\ 4. Národní plán obnovy / Alokace projektů \\