Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
=== Každá z budoucích tzv. povinných organizací (OVS) bude pravděpodobně moci architekturu úřadu model... stanoveného rozsahu. Pro svoje interní účely smí OVS rozšiřovat metamodel architektury, jak v notaci A... í.\\ \\ Může nastat například při spolupráci více OVS na jedné službě. | |**Byznys funkce** |A collecti... na oblasti řízení, které regulují činnost úřadů (OVS), a to konkrétně: * **Shoda s předpisy.** Podl
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ak je, vyjma ustanovení, která jsou pro konkrétní OVS prokazatelně nerelevantní. Mezi základní pokyny ... |Proces tvorby architektur]]. Nad rámec NAR může OVS ve své místní Metodice tvorby, údržby a užití arc... ář pro popis vlastního architektonického principu OVS a šablona dodatelného výstupu Katalog principů. P... ytvářen samostatný Katalog principů jsou principy OVS formulovány, schváleny a zveřejněny prostřednictv
Úvod
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
architektury kteréhokoli úřadu veřejné správy ČR (OVS, orgánu veřejné správy) a přiměřeně odlišnému cha... diagramů, udržovaných společně OHA a jednotlivými OVS, členěný na:// * //**architektury úřadů**// ... tj. například modelů a akčních plánů jednotlivých OVS, ve společné znalostní bázi a portálu NAP. Další... označuje pojmem orgány veřejné správy (také jako „OVS“). NAR je návazným dokumentem IKČR, který rozvíjí
Architektonické úložiště a nástroj
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
třeba jednotně udržovat architektury jednotlivých OVS (tzv. lokální), společně s potřebou centrálně udr... jskou korporaci, ad absurdum pro každý jednotlivý OVS. Na druhou stranu všechny pohledy uvnitř jednoho... ávy (obecný, neškálovaný pro jednotlivé kategorie OVS), * RM-AA, referenční model aplikační architekt... ávy (obecný, neškálovaný pro jednotlivé kategorie OVS). Další modely zde budou přibývat v průběhu rozv
Proces tvorby architektur
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ou pro účely aktualizace jeho Informační koncepce OVS, která je taktéž na 5 let. Realizace architektur... o stanovisko OHA nebo tvorba Informační koncepce OVS. Zejména jde o to, že manažeři úřadu budou muset... ument. ==== Architektura pro Informační koncepci OVS ==== Zde bude doplněn návod nebo odkaz na samost... existují, tj. byly formulovány - v IKČR nebo v IK OVS. Pokud nejsou dostatečné nebo aktuální, budou mus
Modelující úřady a jejich architektury
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ístupy, jak zodpovědnost za tvorbu architektury v OVS správně rozdělit a řídit. ==== Stanovení rozsahu... odelují zásadně a výhradně pouze pro nějaký úřad, OVS, a to na libovolné úrovni hierarchie veřejného se... * **VLST** - Vlastní model architektury úřadu (OVS) * **SPOL** - Společný model úřadu a všech jím ... Důležité je, že každý model, vytvořený pro úřad (OVS) je jednoznačně identifikován kódem organizace VS
Architektonické dovednosti, útvary a orgány
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
e architektur a architektur řešení v jednotlivých OVS v korporaci, tj. tvůrce a vykladač přizpůsobené m... ně tomu je potřebné v útvaru architektury úřadu v OVS vybudovat a držet dovednosti podle následujícího
Struktura modelovaných architektur
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
řad graficky znázorňuje následující Obrázek. Pro OVS v roli ohlašovatele agendy v přenesené působnosti... jeho tzv. rozšířených modelech (ROZS). Pro každý OVS, který je správcem nějaké samoobslužné digitální