Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
epce úřadu (5 let). Tato část Informační koncepce OVS pak musí obsahovat a zohledňovat zejména: * ro... ch míst (univerzálních i v územních či agendových OVS) však zprostředkuje informace o všech informacích... adě, pro taková řešení jako je ERP nebo eSSL může OVS využít sdílené služby pouze na IT technologické a... cké infrastruktuře, aby individuální zodpovědnost OVS za činnost a údaje zůstala zachována. ===== Pr
Úvod
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ásledně slouží orgánům veřejné správy (také jako "OVS") k sestavování informačních koncepcí jejich úřadů a z nich vyplývajících projektových záměrů. OVS jsou podle příslušných ustanovení zákona o inform... nap_dokument:modely_nap_v_centralnim_ulozisti_a_v_ovs|Kapitola Modely NAP v centrálním úložišti a v OVS]] ===== Působnost Národního architektonického plán
Architektonická vize eGovernmentu ČR
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ných agendových ISVS: * spravovaných celoplošně OVS odpovědným za agendu, * v datové vrstvě propoj... eposlední řadě i vazby mezi informačními systémy OVS a IS jiných správců. * Součástí aplikační architektury úřadu jsou nejen IS, které OVS sám spravuje či provozuje, patří do ní i služby I... tury CMS/KIVS zabezpečí splnění rostoucích nároku OVS na bezpečnou publikaci aplikačních služeb státu a
Národní architektonický plán
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
radu}} ======Modely NAP v centrálním úložišti a v OVS====== {{page>nap_dokument:modely_nap_v_centralnim_ulozisti_a_v_ovs}}
Rychlá navigace
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap_dokument:modely_nap_v_centralnim_ulozisti_a_v_ovs|Modely NAP v centrálním úložišti a v OVS]] *[[:znalostni_baze|Rozšiřující znalostní báze]] **[[:uvo