Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
tální služby). | |P2 |Zásada „pouze jednou“ (Once only) |OVM provede analýzu všech agend a služeb z hled... služby). | |P12 |Vnitřně pouze digitální (Inside only digital) |OVM bude provádět procesní optimalizaci
Globální architektura propojeného datového fondu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
vy. Základní funkcí PPDF je realizace zásad „Once-only“ a „Obíhají data, nikoli lidé“ do běžné praxe veř