Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
í materiál) a správní režie (například náklady na management instituce a ICT, na správu budov atd.). ====Příp
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
| | |GMS – Guarantee Management System ... | |Rozvoj a údržba informačního systému Document management systém ČÚZK v letech 2021 – 2025
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
1 buď svůj stávající EAM (Enterprise Architecture Management) nástroj nebo využít [[http://www.archimatetool.c
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
(část) *Řízení procesů (BPM - Business Process Management) ==== Standardy plánování a řízení ICT ==== <WRA... ízení kapacit) *Řízení znalostí (KM - Knowledge Management) *Řízení lidských zdrojů (HR) ==== Procesní ří... : *Řízení ICT služeb (ITIL/ITSM) *Organizační management (část HR) *Řízení procesů (BPM) *Architektura... ízení kapacit) *Řízení znalostí (KM - Knowledge Management) *Řízení lidských zdrojů (HR) *Organizační ma
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
- **Úrovně řízení (koordinace) a zodpovědností – management** ICT s lokální zodpovědností vůči vedení svého ú... , digitální služby, projekty, elektronizace, idea management, strategie a její změny – údržba akčního plánu at... kčních plánů (vlastník je CIO), spolu-gestor idea managementu, nositel inovace. * **Metodická, aplikační a... ze z jiného úhlu pohledu rozdělit na: * řízení (management) a * dohled a kontrolu (governance)(( Governanc
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ož ve veřejné správě znamená Citizen Relationship Management. CRM společně s komunikačními technologiemi (web... Sbírka/eLegislativa. ==== Pravidla pro identity management (IDM) ==== Každý úřad je povinen zvážit ve své ... t a oprávnění uživatelů (také zvané IDM (Identity Management), nebo IAM (Identity & Access Management)) úřadu a její integraci s personálním systémem úřadu na jedné stran
Informační koncepce ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ných cílů IKČR průzkumem spokojenosti veřejnosti, managementu OVS, IT specialistů z řad odborné veřejnosti i O
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
**Architekti - lidé** | |**Zapojení managementu** |**Vliv a důsledky architektury*
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
iřující systémy správy zdrojů úřadu * Identity management * Integrační platformy * Správa kmenových d
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
|210000000 |05.02.2018 17:31:33 | |1510 |Document Management System (DMS) |Ministerstvo zemědělství |Nevyplněn
seznam_isvs1 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
abem |0 |0 |29.04.2019 14:53:07 | |6736 |Identity management (IdM) |Město Mariánské Lázně |Město Mariánské Láz
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
- procesní řízení nákladů * Analýza rizik (Risk Management) * Benchmarking * BPM (Business Proces Management) – procesní řízení * BSC (Balanced Scorecard) - systé... - Návratnost investic * Řízení kvality (Quality Management) * Řízení nákladů (Cost Controlling) * Řízení portfolia (služeb) (Mop – Portfolio Management) * Řízení potřeb / požadavků * Řízení rizik (
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
komponentách kategorie CRM (Citizen Relationship Management). Jednou z nich by měl být klientský notifikační
Národní architektonický rámec @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
vernment of Canada Strategic Plan for Information Management and Information Technology 2017-2021**: [[https:/... -emerging-technologies/strategic-plan-information-management-information-technology.html|odkaz]] ==== USA ===... |odkaz]] , resp. [[https://www.whitehouse.gov/omb/management/egov/#B2|odkaz]]** **California Information Tech... , Iver, et al. 2015.** //Modeling Enterprise Risk Management and Security with the ArchiMate® Language.// San
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
== V tradičních modelech řízení jsou **vrcholový management a vedení** hlavními a jedinými původci myšlenek n... myšlení**.  Zde je důležité mobilizovat střední management, aby se ztotožnil se změnami v organizaci, začal ... stranu získat a aktivně zapojit co nejdříve. {{tag>OCM "organization change management" "organizační změny"}}
Slovník pojmů eGovernmentu
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: