Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Národní architektonický rámec
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
vernment of Canada Strategic Plan for Information Management and Information Technology 2017-2021**: [[https:/... -emerging-technologies/strategic-plan-information-management-information-technology.html|odkaz]] ==== USA ===... |odkaz]] , resp. [[https://www.whitehouse.gov/omb/management/egov/#B2|odkaz]]** **California Information Tech... , Iver, et al. 2015.** //Modeling Enterprise Risk Management and Security with the ArchiMate® Language.// San
Proces tvorby architektur
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
otním cyklu architektury. Z dvojice disciplín 1) management architektury a 2) governance architektury se tato... ízení architektonických změn (Architecture Change Management)** ustavuje procedury pro řízení změn architektury. **Správa požadavků (Requirements Management)** představuje vazbu procesů řízení IT požadavků ... * sada principů poskytuje informační základnu managementu úřadů pro rozhodování v oblastech eGovernmentu a
Architektonické úložiště a nástroj
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektonických modelů (EAM – Enterprise Architecture Management). Efektivní práce každé architektonické kancelář... ad nástrojem pro správu dokumentů (DMS – Document Management System) a správu znalostí (KMS – Knowledge Management System), společnou údržbu a sdílení znalostí (Wiki), po
Architektonické dovednosti, útvary a orgány
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
vého řízení úřadu představuje prostředek výkonu a managementu architektury. Architektonická rada jako kolekti... * Architekt průřezových IT služeb (DMS, Knowledge Management, Workflow apod.) * Specialista legislativy a an... s projektovou kanceláří úřadu, interním auditem, managementem kvality, PR, právníkem apod. Tyto klíčové role
Referenční modely a klasifikační rámce
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
u organizací CIEM (model CIMAF((COMMON INTEGRATED MANAGEMENT AND ASSESSMENT FRAMEWORK, od Českého institutu efektivního managementu. )), R. Fišer) a s Národní sítí zdravých měst (P... íry blízkosti aplikací uživateli, jeho potřebám a managementu organizace na tzv. vrstvy, které odpovídají člen
Struktura modelovaných architektur
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
isciplínám, jako je BPM((Z angl. Business Process Management (nebo jenom Modelling) )), EPM((Z angl. Enterprise Performance Management )) nebo QM((Z angl. Quality Management )) a budou využívat odpovídající nástroje a notace. **Design řešení**
Úvod
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
no, jaké jsou nezbytné **předpoklady (zdroje) pro management a governance architektury.** - [[nar_dokument:a
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
**Architekti - lidé** | |**Zapojení managementu** |**Vliv a důsledky architektury*