Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Řízení na úrovni útvaru ICT OVS
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
ace na úrovni jednotlivých OVS. Model řízení ICT (managementu) a dohledu na ICT (governance) na úrovni OVS mus... ch (Exit strategie) ===== Přístup k organizaci a managementu informatiky ===== Vnitřní výstavba útvarů infor... sourcing špičkových (IT strategie, architektura a management) a rutinních, generických IT disciplín (jako třeb... DB(( databáze konfigurací, z angl.. Configuration Management DataBase )), ServiceDesk, apod.), budou po projed
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
(část) *Řízení procesů (BPM - Business Process Management) ==== Standardy plánování a řízení ICT ==== <WRA... ízení kapacit) *Řízení znalostí (KM - Knowledge Management) *Řízení lidských zdrojů (HR) ==== Procesní ří... : *Řízení ICT služeb (ITIL/ITSM) *Organizační management (část HR) *Řízení procesů (BPM) *Architektura... ízení kapacit) *Řízení znalostí (KM - Knowledge Management) *Řízení lidských zdrojů (HR) *Organizační ma
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
- procesní řízení nákladů * Analýza rizik (Risk Management) * Benchmarking * BPM (Business Proces Management) – procesní řízení * BSC (Balanced Scorecard) - systé... - Návratnost investic * Řízení kvality (Quality Management) * Řízení nákladů (Cost Controlling) * Řízení portfolia (služeb) (Mop – Portfolio Management) * Řízení potřeb / požadavků * Řízení rizik (
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
- **Úrovně řízení (koordinace) a zodpovědností – management** ICT s lokální zodpovědností vůči vedení svého ú... , digitální služby, projekty, elektronizace, idea management, strategie a její změny – údržba akčního plánu at... kčních plánů (vlastník je CIO), spolu-gestor idea managementu, nositel inovace. * **Metodická, aplikační a... ze z jiného úhlu pohledu rozdělit na: * řízení (management) a * dohled a kontrolu (governance)(( Governanc
Řízení jednotlivých ICT řešení
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
být obsluhovány jednotně pomocí jednotlivých ITSM managementů. * Musí probíhat řízení kvality služeb za pomo... kanceláře úřadu (také jako "PK"(( V angl. Project Management Office - PMO.))). Navazuje na práci strategických
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ého vedení (volební cyklus) * změny klíčového managementu, * podstatné legislativní změny * eGovernm