Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury
42 - počet výskytů, Poslední úprava:
oucí útvaru informatiky úřadu a techničtí správci ISVS jsou povinni ve spolupráci s jejich věcnými správ... ní čerpá z definice datových položek jednotlivých ISVS, které údaje/data publikují do [[nap:propojeny_da... pravit návrh rozhodnutí v dané věci. Úředník by v ISVS, resp. v AIS měl dostat komplexní nástroj, který ... modelu ==== Informační systémy veřejné správy (ISVS), tak jak je definují jejich agendové nebo jiné z
Architektonická vize eGovernmentu ČR
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
o transformaci dosud roztříštěných a izolovaných ISVS do logicky centralizovaných agendových ISVS: * spravovaných celoplošně OVS odpovědným za agendu, *... em zveřejňování informací, které jsou evidovány v ISVS při výkonu agend a lze je poskytovat veřejnosti j... výkonu jejich agend evidovány v jimi spravovaných ISVS. V oblast provozních procesů veřejné správy bude
Úvod
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
informačních systémech veřejné správy (také jako "ISVS") povinny požádat OHA o schválení návrhů dokument... 6. OHA vydává v návaznosti na požadavky zákona o ISVS a výše zmíněného usnesení vlády stanoviska k těmt... informačních systémů veřejné správy** (také jako ISVS) a obecné **principy pořizování, vytváření, správ