Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Veřejný datový fond
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
e evidované orgány veřejné správy ve spravovaných ISVS musí být zveřejňovány jako [[nap:otevrena_data|ot... y|ZR]]. Dále tedy v textu hovoříme o publikujícím ISVS, ale vždy je tím myšleno publikující AIS či [[nap... ých veřejných údajů vedených v daném publikujícím ISVS v podobě distribucí datových sad. Pro každý publikující ISVS je vytvořeno úložiště, jehož správcem je správce
Komunikační infrastruktura veřejné správy
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
řistupovat k informačním systémům veřejné správy (ISVS) pouze prostřednictvím KIVS/CMS. ==== Pohled na ... tuálním znění, zavedl povinnost publikovat služby ISVS jednotlivým uživatelům prostřednictvím Centrálníh... lehlivý přístup k aplikačním službám jednotlivých ISVS * Bezpečnou a spolehlivou publikaci aplikačních služeb jednotlivých ISVS * Bezpečný přístup do internetu * Bezpečný př
eGovernment cloud
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
je v maximální míře usnadnit jednotlivým správcům ISVS architektonické, bezpečnostní, nákupní a projekto... né vyhlášky. Současně budou zařazovat provozované ISVS z hlediska požadavků na bezpečnost do bezpečnostních úrovní. Cloud computing využívaný pro ISVS nejvyšší bezpečnostní úrovně může být poskytován ... GC). Kalkulace ekonomické výhodnosti spravovaných ISVS dle připravované vyhlášky založené na již zveřejn
Integrace informačních systémů
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ozdělit následovně: - Integrace uvnitř jednoho ISVS mezi více komponentami - Integrace uvnitř systé... ormačním systémem a jmenným rejstříkem * mezi ISVS a provozním informačním systémem * na portál ... ů, ale primárně se jí OHA nezabývá, dokud správce ISVS doloží soulad se zde uvedenými principy (jako je ... pro konkrétní agendu. Mezi více agendami v jednom ISVS se pro propojení využije klientský identifikátor
Agendový model veřejné správy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ného AIS poskytuje údaje přes referenční rozhraní ISVS | | Orgán veřejné moci působící v agendě| OVM, kt... í vazby na základní registry; řeší vazby na další ISVS; řeší vazby na další svoje informační systémy; sp... ně), ohlásit tento systém do [[nap:rpp|RPP]] jako ISVS. * Pokud existuje centralizovaný agendový infor... upovat k údajům v základních registrech a dalších ISVS výhradně na základě oprávnění ohlášeného v agendě
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
u veřejné správy. Důsledné využívání AIFO v rámci ISVS zajišťuje snížení rizika Profilování ve smyslu ne... na ústředním orgánem státní správy mj. pro oblast ISVS a plní též koordinační úlohu pro informační a kom... n veřejné správy. V ideálním případě by uživatelé ISVS neměli zaznamenat, že pro ukládání a práci s osob... lené služby]], při výměně údajů mezi jednotlivými ISVS, a současně zamezení/ukončení jakékoliv výměny ag
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ikací a výběrem služeb * Portál SPUU nemusí být ISVS * Klienti se připojující přes [[nap:nia|NIA]] j... Pro potřeby doptání se dalších údajů, musí využít ISVS (možno i jiného OVS vykonávající danou agendu), k
Identifikace klientů veřejné správy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
u práva pro třetí strany, nebo poskytnutí údajů z ISVS třetím stranám (zmocňovací účel). * Činění podá... sifikovaný jako Informační systém veřejné správy (ISVS) využívající referenční rozhraní veřejné správy.
Referenční rozhraní veřejné správy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
/ISSS]]| Rozhraní pro sdílení a výměnu údajů mezi ISVS a uskutečňování vazeb mezi nimi | | Informační sy... ů, včetně hromadných, a to i z více ZR či dalších ISVS. Dotazy a výdeje jsou přenášeny prostřednictvím D
Otevřená data
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
í. ====Publikace otevřených dat==== ===Příprava ISVS pro export otevřených dat=== Zásadní je zajištěn
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
[[:uvod_klicove_oblasti#data|Strukturovaná data v ISVS, datové fondy a jejich sdílení]] *[[:uvod_klic
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
zajišťuje | | Publikátor (poskytovatel)| Správce ISVS, ze kterého se poskytují údaje| Služby publikujíc
Informační systém základních registrů
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Správce AIS musí mít svůj IS ohlášen v rejstříku ISVS v [[nap:rpp|Registru práv a povinností]] - Mus
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tedy vím, že systém provozuji na základě zákona o ISVS a na základě příslušných agendových zákonů a poža
Propojený datový fond
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
rávy také zajištění, aby připojení pro relevantní ISVS nebylo jen čtenářského typu (čerpání údajů), ale