Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Řízení jednotlivých ICT řešení
74 - počet výskytů, Poslední úprava:
upné spirále, tvořené etapami. Stejně tak, jako ISVS mají oproti komerčním informačním systémům svá sp... ategie === * **Zásady strategického plánování ISVS v kontextu architektury úřadu.** Pro každý ISVS úřadu musí být ve společné Informační koncepci úřadu (t... "IK OVS") stanoveno, jaký je žádoucí cílový stav ISVS na konci plánovacího horizontu IK a proč a jakými
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
y řízení útvarů informatiky OVS a životního cyklu ISVS. Uvedené zásady představují minimální povinné pře... matiky, ale i řízení životního cyklu jednotlivých ISVS spravovaných úřadem. Popisy jednotlivých metod se... ocesu/agendě existuje vazba na příslušné aplikace ISVS (a/nebo provozní systémy), které proces podporují... za zlepšování, napříč všemi podpůrnými IS. Každý ISVS (nebo provozní systém) má definovaného garanta/sp
Úvod
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
tlivých OVS i řízení životního cyklu jednotlivých ISVS a dalších IS ve veřejné správě. Rozpracovává a na... i informačních systémů veřejné správy (také jako "ISVS") **a** * **obecné principy** pořizování, vytvá... obchodními organizacemi, dle § 1 odst. 1 zákona o ISVS souhrnně označuje pojmem orgány veřejné správy (t... i informačních systémů veřejné správy (také jako "ISVS") a obecné principy pořizování, vytváření, správy
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ústředních orgánů. Technický správce **jednoho** ISVS musí být podpořen vedoucím ICT útvaru úřadu. - ... ení ICT úřadu musí být respektován životní cyklus ISVS (funkčního celku) na všech jeho vrstvách, jak byz... v roli klientů ICT, jsou věcnými správci aplikace ISVS a poskytují ICT útvaru jako technickému správci v... ytovatele ICT služeb a technického správce řešení ISVS dělí minimálně na tři základní nezaměnitelné celk
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
pem k zavádění změn a k řízení provozu řešení pro ISVS a další systémy. Další podstatnou změnou je úsil... lně uplatnily v celém životním cyklu jednotlivých ISVS a promítly se do standardizace a sjednocování arc... zákonem č. 365/2000 Sb. všem OVS, které spravují ISVS. Uvedený zákon a jeho „prováděcí“ vyhláška 529/20... pokračuje zajištění bezpečnosti IS zařazených do ISVS prostřednictvím provozu a zlepšování systému říze
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
lánování a příprava etapy životního cyklu jednoho ISVS také v [[metody_dokument:rizeni_jednotlivych_ict_... CT vede útvary informatiky, tj. Technické správce ISVS těch úřadů, které zodpovídají jak za přípravu neb