Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
sedání Pracovní skupiny pro architekturu a řízení ICT ===== ^Datum^Zápis^Dokumenty k jednání^Záznam (k... okumentům IKČR ===== ^Název^Odkaz^ |Metody řízení ICT veřejné správy|{{:dokumenty:mrict_v1.1_2019.pptx|... okumenty:mpr_navazujici_dokument_c_1metody_rizeni_ict_vs.pdf |}}|{{ :dokumenty:navazujici_dokument_c_1metody_rizeni_ict_vs.pdf |}}| |{{ :dokumenty:mpr_navazujici_dokumen
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ký úřad |**Ing. Petr Böhm, Ph.D.** |ředitel sekce ICT | |Český úřad zeměměřický a katastrální |**Ing. K... ační úřad |**Ing. Richard Tesař** |ředitel odboru ICT | |Český báňský úřad |**Ing. Radim Mžyk** |ředite
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
91 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR ====== Celý dokument MŘICT je formulován tak, aby maxim... rozvoje informatizace * podpořit chuť vedoucích ICT útvarů úřadů využít příležitost a: * dále roz... ace. ===== Zjednodušená charakteristika současné ICT VS ČR ===== ==== Hlavní pozitiva ==== Veřejná s... covníků. Někteří pracují v útvarech zajišťujících ICT podporu a jsou mezi nimi i vysoce odborní special
ICT benchmark veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
======ICT benchmark veřejné správy====== Provádění ICT benchmarku veřejné správy vychází z Metodiky programu Di... rku je zjištění aktuálního stavu v oblasti řízení ICT a stavu připravenosti veřejné správy na realizaci
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
103 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Předpoklady a východiska řízení ICT OVS ====== Tato kapitola shrnuje vybrané klíčové předpoklady a východiska úspěšného a efektivního řízení ICT na úrovni úřadu i jeho jednotlivých řešení. Proto... ývající se jednotlivými úrovněmi a postupy řízení ICT v OVS. Aby ICT útvar mohl plnit účel své existence (poskytovat ICT podporu) efektivně, musí k tomu mí
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
, to se pochopitelně vztahuje i obecně na veškeré ICT zakázky. - Subjekty veřejného sektoru musejí mí
Uvítání a obsah webu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ktuálním znění a získáte informace ke schvalování ICT projektů eGovernmentu. Velmi oceníme vaše příspěv... tvoří: - [[+tab|:metody_dokument|Metody řízení ICT veřejné správy ČR]], - [[+tab|:slovnik_egov|Sl... žádost k projektu vyplnit]]. Cílem schvalování ICT projektů odborem Hlavního architekta eGovernmentu... A) je mj. zefektivnění vynaložených prostředků na ICT, podchycení nekoncepčních projektů a jejich změna
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
/archi.gov.cz/metody_dokument:rizeni_jednotlivych_ict_reseni|řízení jednotlivých ICT řešení]] postupovaly dle [[https://archi.gov.cz/metody_dokument|metod řízení ICT veřejné správy ČR]]. Zvýšené riziko nedodržení ú... ypicka-nevyhodna-ujednani-ve-smlouvach-na-dodavku-ict-produktu-metodika-anti-vendorlock-in.aspx|nevýhod
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
limit. Povinnost informovat vládu ČR o záměrech ICT je dána u výdajů na pořízení či technické zhodnoc... ké u ostatních výdajů v oblasti digitalizace nebo ICT s předpokládanou hodnotou plnění přesahující 6 mi... č. Postup při posuzování záměrů výdajů v oblasti ICT upravují [[https://apps.odok.cz/attachment/-/down... pokynu. Jednotlivé formuláře pro projekty/záměry ICT, tj. typ A, B1, B2, B3 a C, se použijí v závislos
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
í úřadu, * optimalizaci funkcí úřadu s podporou ICT - doplnění a rozvoj nedostatečné ICT podpory funkcí úřadu. Přitom je nutné pohlížet na identifikované... šak pro správu daní by byly zcela nepřijatelné. Z ICT pohledu se však jedná o přizpůsobení konkrétního ... sedání pracovní skupiny pro architekturu a řízení ICT, kde se vyhláška bude probíhat. V případě zájmu
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
[:ikcr#dilci_cil_28metodika_pro_verejne_zakazky_v_ict_a_eg|02.08 Metodika pro veřejné zakázky v ICT a EG]] |Nerelevantní pro OVM\\ \\ Povinnost MMR | |[[:ik... ávání) | |05 - EFEKTIVNÍ A CENTRÁLNĚ KOORDINOVANÉ ICT VEŘEJNÉ SPRÁVY || |[[:ikcr#dilci_cil_51implementa... le vývoje centrálního (centrálních) poskytovatelů ICT služeb. | |[[:ikcr#dilci_cil_55egovernment_cloud|
Informační koncepce ČR
63 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektronizace veřejné správy * Zásady pro řízení ICT ve veřejné správě * Základní koncepční povinno... bností digitální infrastrukturu, realizující sadu ICT služeb, které jsou sdílené, vzájemně sladěné, dův... JNÉ SPRÁVĚ - EFEKTIVNÍ A CENTRÁLNĚ KOORDINOVANÉ ICT VEŘEJNÉ SPRÁVY - EFEKTIVNÍ A PRUŽNÝ DIGITÁLNÍ Ú... vě a v soukromém sektoru, jejich schopnost sdílet ICT infrastrukturu, znalosti, zkušenosti, a především
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
hnik NAR jsou současně obecnými technikami řízení ICT, které NAR (stejně jako TOGAF) s výhodou přebírá,... prezentovány především v dokumentu Metody řízení ICT VS ČR. ==== Posouzení zralosti architektonické p
Rychlá navigace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
koncepce ČR]] *[[:metody_dokument|Metody řízení ICT VS ČR]] *[[:slovnik_egov|Slovník pojmů eGovernm... lasti|2.Klíčové oblasti architektury]]** **[[:uvod_schvalovani|3.Schvalování projektů a záměrů ICT]]**
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
adu s dokumentem [[:metody_dokument|Metody řízení ICT VS ČR]], jako je např. mj. i v přímé návaznosti n... i technické) *pro členy IT útvarů a dodavatele ICT služeb Základní zodpovědnosti a kompetence OVS (... nologické architektury 1.5 Přehled architektury ICT infrastruktury a komunikačních technologií 1.6 K... vky (procesní zlepšování) 2.3 Interní a externí ICT vlivy, cíle a požadavky 2.4 Shoda s cíli a princ
Úvod @nap_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
57 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
157 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
132 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
62 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava: