Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Anti Vendor lock-in - Nevýhodná ujednání ve smlouvách na dodávku ICT produktů @znalostni_baze
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
k-in - Nevýhodná ujednání ve smlouvách na dodávku ICT produktů====== Při uzavírání smluv na dodávku ICT produktů se jako problémová ukazuje otázka nastaven... ostí dochází nezřídka k případům, kdy je uživatel ICT produktu v případě údržby, aktualizací či úprav zcela odkázán na dodavatele, který ICT produkt původně dodal a který si tím v těchto asp
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
limit. Povinnost informovat vládu ČR o záměrech ICT je dána u výdajů na pořízení či technické zhodnoc... ké u ostatních výdajů v oblasti digitalizace nebo ICT s předpokládanou hodnotou plnění přesahující 6 mi... č. Postup při posuzování záměrů výdajů v oblasti ICT upravují [[https://apps.odok.cz/attachment/-/down... pokynu. Jednotlivé formuláře pro projekty/záměry ICT, tj. typ A, B1, B2, B3 a C, se použijí v závislos
Uvítání a obsah webu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ktuálním znění a získáte informace ke schvalování ICT projektů eGovernmentu. Velmi oceníme vaše příspěv... tvoří: - [[+tab|:metody_dokument|Metody řízení ICT veřejné správy ČR]], - [[+tab|:slovnik_egov|Sl... žádost k projektu vyplnit]]. Cílem schvalování ICT projektů odborem Hlavního architekta eGovernmentu... A) je mj. zefektivnění vynaložených prostředků na ICT, podchycení nekoncepčních projektů a jejich změna
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
sedání Pracovní skupiny pro architekturu a řízení ICT ===== ^Datum^Zápis^Dokumenty k jednání^Záznam (k... okumentům IKČR ===== ^Název^Odkaz^ |Metody řízení ICT veřejné správy|{{:dokumenty:mrict_v1.1_2019.pptx|... okumenty:mpr_navazujici_dokument_c_1metody_rizeni_ict_vs.pdf |}}|{{ :dokumenty:navazujici_dokument_c_1metody_rizeni_ict_vs.pdf |}}| |{{ :dokumenty:mpr_navazujici_dokumen
Často kladené dotazy (FAQ)
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
nných subjektů, naplňovaly cíle Strategie rozvoje ICT služeb a dalších platných strategických dokumentů... ládá se, že součástí naplňování Strategie rozvoje ICT služeb, zejména jejího cíle C1 a opatření  O3, bu
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ký úřad |**Ing. Petr Böhm, Ph.D.** |ředitel sekce ICT | |Český úřad zeměměřický a katastrální |**Ing. K... ační úřad |**Ing. Richard Tesař** |ředitel odboru ICT | |Český báňský úřad |**Ing. Radim Mžyk** |ředite
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA ====== ^**Název projektu**
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ednodušené a popsané v {{ :dokumenty:metodika_tco_ict_sluzeb_vs.pdf |samostatné metodice}}. {{tag>tco