Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
[:ikcr#dilci_cil_28metodika_pro_verejne_zakazky_v_ict_a_eg|02.08 Metodika pro veřejné zakázky v ICT a EG]] |Nerelevantní pro OVM\\ \\ Povinnost MMR | |[[:ik... ávání) | |05 - EFEKTIVNÍ A CENTRÁLNĚ KOORDINOVANÉ ICT VEŘEJNÉ SPRÁVY || |[[:ikcr#dilci_cil_51implementa... le vývoje centrálního (centrálních) poskytovatelů ICT služeb. | |[[:ikcr#dilci_cil_55egovernment_cloud|
Anti Vendor lock-in - Nevýhodná ujednání ve smlouvách na dodávku ICT produktů
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
k-in - Nevýhodná ujednání ve smlouvách na dodávku ICT produktů====== Při uzavírání smluv na dodávku ICT produktů se jako problémová ukazuje otázka nastaven... ostí dochází nezřídka k případům, kdy je uživatel ICT produktu v případě údržby, aktualizací či úprav zcela odkázán na dodavatele, který ICT produkt původně dodal a který si tím v těchto asp
Osnova vzorové informační koncepce OVS
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
adu s dokumentem [[:metody_dokument|Metody řízení ICT VS ČR]], jako je např. mj. i v přímé návaznosti n... i technické) *pro členy IT útvarů a dodavatele ICT služeb Základní zodpovědnosti a kompetence OVS (... nologické architektury 1.5 Přehled architektury ICT infrastruktury a komunikačních technologií 1.6 K... vky (procesní zlepšování) 2.3 Interní a externí ICT vlivy, cíle a požadavky 2.4 Shoda s cíli a princ
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
====Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady=... oncepcí ČR/úřadu a v kontextu celkového řízení IT/ICT, ve kterém probíhá současně svazek takových vláke... a další metodické dokumenty (např. „Metody řízení ICT“, normy ITIL a IT4IT atd.). ===== Základní prin... ého svazku vláken je v souladu s „Metodami řízení ICT“, vydanými MV ČR viz. diagram v příloze. =====
Centrální nákupy státu ICT produktů
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Centrální nákupy státu ICT produktů====== ===== Dynamický nákupní systém ===== Dynamický nákupní... dohodě jsou pevně dané ceny a slevy, za které se ICT produkty nabízejí. ===== Seznam centrálních náku... [https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-statu-ict-produktu.aspx|stránkách MV]] *[[https://www.mv... ] *[[https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-ict-komodit.aspx|Centrální nákup ICT komodit]] {{ta
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
sedání Pracovní skupiny pro architekturu a řízení ICT ===== ^Datum^Zápis^Dokumenty k jednání^Záznam (k... okumentům IKČR ===== ^Název^Odkaz^ |Metody řízení ICT veřejné správy|{{:dokumenty:mrict_v1.1_2019.pptx|... okumenty:mpr_navazujici_dokument_c_1metody_rizeni_ict_vs.pdf |}}|{{ :dokumenty:navazujici_dokument_c_1metody_rizeni_ict_vs.pdf |}}| |{{ :dokumenty:mpr_navazujici_dokumen
ICT benchmark veřejné správy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
======ICT benchmark veřejné správy====== Provádění ICT benchmarku veřejné správy vychází z Metodiky programu Di... rku je zjištění aktuálního stavu v oblasti řízení ICT a stavu připravenosti veřejné správy na realizaci
Rychlá navigace
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
koncepce ČR]] *[[:metody_dokument|Metody řízení ICT VS ČR]] *[[:slovnik_egov|Slovník pojmů eGovernm... lasti|2.Klíčové oblasti architektury]]** **[[:uvod_schvalovani|3.Schvalování projektů a záměrů ICT]]**
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jako vše ve veřejné správě, i rozvoj a využívání ICT nástrojů je podřízeno legislativě. ==== O legisl... i výkonu veřejné správy) ==== Klíčové zákony pro ICT a eGovernment ==== Klíčovými zákony v oblasti e
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA ====== ^**Název projektu**
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ednodušené a popsané v {{ :dokumenty:metodika_tco_ict_sluzeb_vs.pdf |samostatné metodice}}. {{tag>tco
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
k eGovernmentu nejsou jenom projekty implementace ICT řešení. Jsou to zejména projekty změn fungování v
Co je a co není ISVS
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
mační koncepce České republiky, tj. Metody řízení ICT veřejné správy ČR, Slovník pojmů eGovernmentu, Ná