Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Úvod
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
jednotlivých úřadech. V NAP nezjistíte, jak řídit ICT, ani jak spravovat portfolia projektů či tvořit i... h korporací v současné době umožněna jen s pomocí ICT - digitalizací procesů a služeb, je celková archi... oučasně prostředkem dlouhodobého řízení a rozvoje ICT na podpor těchto změn. Posláním eGovernmentu je:... h plánech, na dnes již zrušenou Strategii rozvoje ICT služeb veřejné správy (usnesení vlády ze dne 2. l
Architektonická vize eGovernmentu ČR
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
fektivní podporu výkonu veřejné správy s využitím ICT aktivně rozvíjet. ===== Celková architektonická v... eným datovým fondem]] a * využívající sdílené ICT platformy a virtualizace, např. formou PaaS či [[... nosti na to budou přibývající centrální a sdílené ICT služby pro podporu veřejné správy publikovány pro... otřeby řízení informatiky úřadů v podobě Katalogu ICT služeb pro výkon veřejné správy. Prvním a základn
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
í úřadu, * optimalizaci funkcí úřadu s podporou ICT - doplnění a rozvoj nedostatečné ICT podpory funkcí úřadu. Přitom je nutné pohlížet na identifikované... šak pro správu daní by byly zcela nepřijatelné. Z ICT pohledu se však jedná o přizpůsobení konkrétního ... sedání pracovní skupiny pro architekturu a řízení ICT, kde se vyhláška bude probíhat. V případě zájmu
Rychlá navigace
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
koncepce ČR]] *[[:metody_dokument|Metody řízení ICT VS ČR]] *[[:slovnik_egov|Slovník pojmů eGovernm... lasti|2.Klíčové oblasti architektury]]** **[[:uvod_schvalovani|3.Schvalování projektů a záměrů ICT]]**