Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Prostorová data a služby nad prostorovými daty
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
služeb nad prostorovými daty ===== Prudký rozvoj ICT umožnil a vyvolává i mnohem větší rozsah prací s ... ající konkrétní agendy a činnosti a také zástupci ICT útvaru jako poskytovatelé ICT (GIS) služeb. Při popisu aplikační architektury je kromě vlastní funkcio... . Z pohledu vnitřního propojení s ostatními prvky ICT infrastruktury organizace jsou zásadní integrace
eGovernment cloud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
plikací veřejné správy, a to využíváním sdílených ICT služeb na úrovni infrastruktury, výpočetních plat... lehlivosti, škálovatelnosti a jednotnosti provozu ICT služeb. Součástí vybudování eGC je dále postupn... i nadále být schopny definovat svoje požadavky na ICT služby a integrovat je do svých klíčových procesů
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
vliv na velikost jejich útvarů, které se zabývají ICT. Nejmenší municipality, které disponují ICT útvary, jsou obce s rozšířenou působností (ORP). Ve správn... počet umožňuje efektivní řízení. Existence útvaru ICT je rozhodující pro poskytování jakéhokoliv sdílen
Přístupnost informací
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
, to se pochopitelně vztahuje i obecně na veškeré ICT zakázky. - Subjekty veřejného sektoru musejí mí
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
_klicove_oblasti#cloud|Cloudové služby]] **[[:uvod_schvalovani|3.Schvalování projektů a záměrů ICT]]**