Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Řízení na úrovni útvaru ICT OVS
157 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Řízení na úrovni útvaru ICT OVS ====== Systém řízení ICT úřadu jako jeho průřezové provozní schopnosti zahrnuje dvě klíčové obla... ybrané klíčové úlohy, postupy a metody pro řízení ICT OVS jako jednotného celku a současně vyzdvihuje o... dentifikovaným fázím životního cyklu jednotlivých ICT aktiv (IS, řešení, funkčních celků), více v [[met
Řízení jednotlivých ICT řešení
132 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Řízení jednotlivých ICT řešení ====== Zákon č. 365/2000 Sb. předpokládá, že v rámci Informač... změněné podobě a tedy k uplatnění v plném rozsahu ICT portfolia (IT architektury) OVS. Přizpůsobení kon... dále v [[metody_dokument:rizeni_na_urovni_utvaru_ict|Řízení na úrovni útvaru ICT OVS]] a [[metody_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmen
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS
103 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Předpoklady a východiska řízení ICT OVS ====== Tato kapitola shrnuje vybrané klíčové předpoklady a východiska úspěšného a efektivního řízení ICT na úrovni úřadu i jeho jednotlivých řešení. Proto... ývající se jednotlivými úrovněmi a postupy řízení ICT v OVS. Aby ICT útvar mohl plnit účel své existence (poskytovat ICT podporu) efektivně, musí k tomu mí
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR
91 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR ====== Celý dokument MŘICT je formulován tak, aby maxim... rozvoje informatizace * podpořit chuť vedoucích ICT útvarů úřadů využít příležitost a: * dále roz... ace. ===== Zjednodušená charakteristika současné ICT VS ČR ===== ==== Hlavní pozitiva ==== Veřejná s... covníků. Někteří pracují v útvarech zajišťujících ICT podporu a jsou mezi nimi i vysoce odborní special
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu
62 - počet výskytů, Poslední úprava:
ciplíny a regulace.** Všechny útvary OVS (včetně ICT samotného) jsou stávajícími nebo potenciálními klienty dodávky služeb ICT útvaru. Spolupráce s nimi, jako s klienty, je nej... bývá ostatními klíčovými vzájemnými vztahy útvaru ICT s odbornými a provozními útvary, ve kterých: -... právní, personalistika apod.), nebo - odborníci ICT mají (nebo mají mít) důležitý podíl na výkonu pro
Úvod
57 - počet výskytů, Poslední úprava:
je zavedení efektivní centrální koordinace řízení ICT a jeho podpory transformačních iniciativ směrem k... ředmětem cíle DC 5.01 )). Dokument „Metody řízení ICT veřejné správy ČR“ (také jako „MŘICT“) upravuje rámec pravidel pro centrální koordinované řízení ICT podpory eGovernmentu, řízení jeho legislativních změn, budování a provozování ICT kapacit a kompetencí státních podniků a agentur,
Postup a plán realizace změn (Roadmap)
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
ap) ====== Základním cílem je dosáhnout řízeného ICT, tedy měřitelné schopnosti reakce na příchozí změ... dy víme, kde jsme. Tím však nemáme na mysli pouze ICT útvar, ale dodržení této metodiky pro zjištění so... rnmentu * přehled prvních kroků adaptace útvaru ICT úřadu na pravidla MŘICT Podrobnější a aktualizov... ních systémech. Vzhledem k tomu, že aktuálně je ICT VS ČR v tzv. transformačním období, a tedy ještě
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Metody řízení ICT veřejné správy ČR====== ======Úvod====== {{page>metody_dokument:uvod}} ======Současný a cílový stav řízení ICT====== {{page>metody_dokument:soucasny_a_cilovy_stav_rizeni_ict}} ======Předpoklady a východiska řízení ICT====== {{page>metody_dokument:predpoklady_a_vychodiska_rize
Rychlá navigace
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
koncepce ČR]] *[[:metody_dokument|Metody řízení ICT VS ČR]] * [[:metody_dokument:uvod|Úvod]] ... [[:metody_dokument:soucasny_a_cilovy_stav_rizeni_ict|Současný a cílový stav řízení ICT]] * [[:metody_dokument:predpoklady_a_vychodiska_rizeni_ict|Předpoklady a východiska řízení ICT]] * [[:me
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS ====== ===== Provázanost legislativních povinností útvarů ICT ===== Bude doplněno po projednání s odbornou veř... vydáních MŘICT. ===== Kalendář aktivit v řízení ICT ===== Přehled životních cyklů všech úrovní řízení ICT: * Jeden konkrétní informační systém - sekvenc