Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
o Domažlice | |Ivan Kejík |Ivan.Kejik[at]breclav.eu |Město Břeclav | |Ivan Russnák |i.russnak[at]olkr... rstvo financí | |Ján Gocník |jan.gocnik[at]prerov.eu |Město Přerov| |Jan Jarolímek |jarolimek[at]pef.c... ]cendis.cz |CENDIS | |Jan Petr |jan.petr[at]praha.eu |Praha | |Jan Stuchlík |jan.stuchlik[at]kr-zlinsk... ínský kraj | |Jan Števko |jan.stevko[at]prostejov.eu |Město Prostějov | |Jan Tretera |jan.tretera[at]m
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
PUU poskytuje služby, které spadají pod [[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1724&from=NL|nařízení o jednotné digitální bráně]]
Systémy správy dokumentů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
mentů a jejich správu v průběhu času. Nařízení (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektroni... prodlužuje ověřitelnost podle standardu ETSI (The European Telecommunications Standards Institute) a k