Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Modelující úřady a jejich architektury
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
tu ČR, * vybraných klíčových prvků architektury EU jako jsou společné procesy, služby a aplikační nebo platformové komponenty na úrovni EU * architektury na straně obecného (typové) klie
Rámec obsahu a výstupů architektur
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
í evidenci státu|Pokud na centrální úrovni VS ČR (EU) existuje, například číslo ze základních registrů... architektury pro interoperabilitu (EIRA((Z angl. European Interoperability Reference Architecture. ))
Architektonické dovednosti, útvary a orgány
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
gislativy a analýz architektury eGovernmentu ČR a EU * Metodik architektonického vzdělávání, osobníh
Referenční modely a klasifikační rámce
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
h zkušeností. Do třetice díky příslušnosti ČR do EU a potřebě stát se součástí evropské architektury pro interoperabilitu bude EIRA((Z angl. „Europena Interoperability Reference Architecture“ ))
Struktura modelovaných architektur
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
y prvků centrálních sdílených služeb eGovernmentu EU * Kontext architektury na straně typových klien