Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Národní identitní autorita
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
e a autentizace z České republiky ostatním státům EU. Ostatní státy EU musí akceptovat české identity od 13.9.2020, kdy vypršela roční lhůta pro zavedení ... jící se identitou v rámci eIDAS z členských států EU nemusí OVS řešit přihlašovací identity pro své kl... ředků, které jsou ohlášené jinými členskými státy EU v rámci eIDAS uzlů | nízká až vysoká dle daného p
Komunikační infrastruktura veřejné správy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU * Umožňuje bezpečný přístup k aplikačním službá... prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU OVS přistupuje ke službám CMS pomocí portálu CMS... 1. Při zveřejnění aplikace do sítě TESTA-ng (síť EU) jsou aplikaci přiděleny IP adresy z prostoru pro... v souladu s provozními a bezpečnostními požadavky EU pro síť TESTA-ng. Při zveřejnění aplikace do Ext
CzechPOINT
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
údaje z Rejstříku trestů z jiného členského státu EU, v němž žadatel pobýval.\\ Na základě podepsané p
Integrovaná Telekomunikační Síť
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ky metropolitních sítí (Chomutov, …) z prostředků EU. Pro další plánované období IROP 2021-2027 jsou
Systémy správy dokumentů
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
mentů a jejich správu v průběhu času. Nařízení (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektroni... prodlužuje ověřitelnost podle standardu ETSI (The European Telecommunications Standards Institute) a k