Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
s veřejnou správou vyspělých zemí (severské země EU, Korea, USA, Nový Zéland a další) dosahuje 10 a v... onální řízení finančních zdrojů a využívání fondů EU je integrálním principem pro všechny OVS. Je třeb... == Evropská komise ve svém materiálu „Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020“ uvádí že: ... a občanské společnosti.“(( Dostupné z: [[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CEL
Řízení jednotlivých ICT řešení
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávány v kontextu celého úřadu a eGovernmentu ČR a EU, v rámci činností a postupů popsaných dále v [[me... rávních norem a předpisů, včetně norem a nařízení EU a analýza jejich vlivu na ICT prostředí OVS. * ... í úrovni (IKČR a další), s cíli a plány na úrovni EU a vytvořit vlastní cíle ICT. * Vypracování a ak... lého útvaru a úřadu, v kontextu eGovernmentu ČR a EU, viz [[metody_dokument:rizeni_na_urovni_utvaru_ic
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
dného zřizovatele a celé veřejné správy, případně EU, a vytvořit prostředí umožňující rychle a správně... . Těmito fondy jsou ve většině Strukturální fondy EU. Tyto fondy slouží k financování cílů regionální a strukturální politiky EU čili hlavně ke zvyšování hospodářské vyspělosti e... ednotlivými gestory, kteří v souladu s politikami EU tyto vytváří. Je nepraktické a nemožné, aby se MŘ
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických os... evzatá primárně z evropské legislativy(([[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679|GDPR]])), vyvolávají potřebu „nastartování“ nové
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
úřadu v jako celku a v kontextu eGovernmentu ČR a EU a v kontextu reálných potřeb a možností klientů ú... egislativa (zákony a podzákony, komunitární právo EU) * Političtí představitelé (Vláda ČR a její pro
Postup a plán realizace změn (Roadmap)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
tu, připravenost akceptovat financování ze zdrojů EU a další. | Jaká jsou další rizika a jakými
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
podstatné legislativní změny * eGovernment ČR a EU * dlouhodobé strategie (10 let) * dotační