Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
where a business service is made available to the environment. |Místo přístupu ke službám veřejné sprá... *Účastník/aktér** |A business actor is a business entity that is capable of performing behavior (Archi... dá z prvků a jejich vazeb. Celý úřad jako systém (enterprise) se dělí do menších částí až na nejmenší ... ckých datových objektech, TOGAF hovoří o datových entitách, logických a fyzických informačních kompone
Proces tvorby architektur
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
hitektonickým angažmá, jak z pohledu částí úřadu (enterprise) - STR/SGM/SCH, tak z hlediska kontextu a... tele odpovídá architektura uvnitř úřadu/ podniku (enterprise) nebo jeho části (segmentu, schopnosti), ... ckém zadání pro individuální modely uvnitř úřadu (enterprise) je třeba rozhodnout, zda se bude jednat ... tektura podniku/úřadu. Tedy úroveň podrobnosti „**Enterprise architektury**“, modelující **všechny výs
Architektonické dovednosti, útvary a orgány
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
o úrovně v požadovaném čase a její zachování. * Enterprise architekt a architekt řešení architektur ... ace. * Přirozený vzor a leader (metodik) tvorby Enterprise architektur a architektur řešení v jednot... l, wiki, diskusní fóra, …). * Lokální (interní) Enterprise Architekt úřadu a těch organizací resortu... architektonické dovednosti, zdroj: //World-Class Enterprise Architecture, The Open Group, 2010}} ==
Národní architektonický rámec
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
==== Kanada ==== **Government of New Brunswick - Enterprise Architecture Program:** [[http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/tb-ct/pdf/OCIO/EnterpriseArchitectureManual.pdf|odkaz]] **Informat... rategic Plan 2016-2020:** [[https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/information-t... n Technology 2017-2021**: [[https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/modern-emerg
Architektonické úložiště a nástroj
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
eho „architektonické repozitory“ jako podmnožina „enterprise repozitory“ pro správu znalostí úřadu, ja... dílnou součástí celkového úložiště úřadu/podniku (enterprise repozitory) a jeho mechanismů (procesů a ... slouží pro úroveň popisu „podniková architektura (Enterprise Architecture)“. V celkovém úložišti úřadu... trojem pro správu architektonických modelů (EAM – Enterprise Architecture Management). Efektivní prác
Struktura modelovaných architektur
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
odeluje“**, co je to z pohledu architektury úřad (enterprise), segment a schopnost, pak dále je v této... ujícím způsobem, viz také Obrázek 4: * Vrstvy (enterprise) architektury úřadu * Architektonická... bo jinak zvaným ontologickým modelem. Tato vrstva enterprise ontologie((Z angl. Enterprise Ontology )) a pojmového slovníku by také mohla být označena jak
Úvod
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
e. Původní pojem podniková architektura((z angl. Enterprise Architecture. )) byl pro účely veřejné sp... rchitekturou VS se zde míní tzv. Cross-Government Enterprise Architecture (xGEA v UK, nebo GEA v Novém... a současně: **Architektura úřadu** (EA((Z angl. Enterprise Architecture, v ČR nepřekládáno nebo přek... tury úřadů((Viz definice ve Wikipedii: http:%%//%%en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_architecture_framew
Modelující úřady a jejich architektury
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
itektury ====== ===== Rozsah modelovaných úřadů (Enterprise) a jejich architektur ===== Pro stanoven... ozsahu (záběru) z hlediska velikosti modelovaného enterprise. A to v případě, že se ukáže jako potřebn... tři úrovně podnikové architektury v každém úřadu (enterprise), jsou to: * **STR** - Strategická arc... účely členění obsahu architektur **uvnitř úřadů (enterprise)** libovolné velikosti a úrovně veřejné s
Referenční modely a klasifikační rámce
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
atou českou architektonickou zkušeností v oblasti enterprise architektury veřejné správy. Za referenč... hto dvou vrstev je pokrývat ucelené (E2E((Z angl. End-to-End, psáno také End-2-End. ))) scénáře tvorby hodnoty, tedy pokrývat všech pět klíčových oblastí dekompo