Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Řízení jednotlivých ICT řešení
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce OVS, obsahující projekt.\\ * Enterprise architektura projektu.\\ * Stanovisko OHA... ture, model systému pro budoucí projekt na úrovni Enterprise Architecture.)). Po získání kladného stan... imu: * **Průběžně** je aktualizována celková (enterprise) architektura OVS, vždy po dokončení impl... edstava |Návrh záměru zákona |Enterprise Architektura záměru|Nárok na rozpočet a p
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
mi (úlohami), architektonickými angažmá(( Z angl. engagement - bohužel není vhodný ustálený překlad.))... ř úřadu s rolemi Hlavního architekta a doménových Enterprise architektů zajišťuje zejména celkový pohled na architekturu úřadu na úrovni detailu „enterprise“, prvotní rozpracování strategického směr... může suplovat i kompetence Hlavního a Doménových enterprise architektů. Za účelem zajištění výkonu ř
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
externími i interními)m *Architektura úřadu (EA)Enterprise Architecture *Řízení IT služeb ITIL/ITS... Rozvoj služeb je řízen pomocí zavedeného systému Enterprise architektury a dalších návazných standard... m zachycujícím plán řízení prostřednictvím metody Enterprise Architecture. Navazuje na cíle stanovené ... dy pro naplnění zásady: *Architektura úřadu (EA)Enterprise Architecture *Strategické řízení + BSC
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
stěji roli přebírá věcný správce či garant. * **Enterprise architekt** a **architekt řešení** * **... mpetenční matici a byl v souladu s byznys vrstvou Enterprise architektury úřadu. Smyslem kompetenční m... ch pracovníků, * **útvar architektury úřadu** – Enterprise architekti, centrální procesní analytici,... mace: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/governance)). Všechny výše uvedené aspekty
Úvod
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
cí: * Přirozený vzor a leader (metodik) tvorby Enterprise architektur a architektur řešení v jednot... cké úložiště, portál, wiki, diskusní fóra, …) * Enterprise Architekt a architekt řešení architektur ... na úrovni resortu (úřadu). * Lokální (interní) Enterprise Architekt úřadu a těch organizací úřadu (... jako součást metody Architektura úřadu(( Z angl. Enterprise Architecture )) uváděny do kontextu ostat
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
vary se procesně nazývají anglickými výrazy Front-End nebo Front-Office. Součástí jejich zodpovědnost... lativy(([[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679|GDPR]])), vyvolávají
Postup a plán realizace změn (Roadmap)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
koncepci úřadu, která kromě návrhu nové (cílové) Enterprise architektury úřadu bude obsahovat i časov
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
gické plánování: * Tvorba ICT strategie * Enterprise Architektura * Studie mezinárodního sro