Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
round 100%> ===Informace ke schvalování projektů eGovernmentu=== </WRAP> <WRAP group> <WRAP 15% right column>... dě nesplnění souladu s architektonickými principy eGovernmentu, kontextem architektury eGovernmentu, architektonickými vzory řešení sdílených služeb eGovernmentu či s kontextem architektury úřadu je nutné požád
Uvítání a obsah webu
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
jte na znalostním webu odboru Hlavního architekta eGovernmentu (OHA). OHA organizačně spadá pod [[https://www.m... taci jsme definovali klíčové oblasti architektury eGovernmentu, díky kterým získáte základní informace a potřeb... í a získáte informace ke schvalování ICT projektů eGovernmentu. Velmi oceníme vaše příspěvky do diskusí, které ... se pustíte do celé struktury Národní architektury eGovernmentu, možná vám pomohou [[:faq|často kladené dotazy (
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
a OKB: \\ 1. Příklad dobré praxe - CENDIS \\ 2. eGovernment Cloud a nová metodika zápisu do katalogu \\ 3. Vy... ém řízení ISVS \\ 4. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 5. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny... ovní skupinou \\ 2. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 3. Osvědčení o digitálním úkonu \\ 4. Setkání... SeP) ve federaci \\ 3. Design systém gov cz \\ 4. eGovernment Cloud \\ \\ Ze zasedání vnikne informace, která b
Často kladené dotazy (FAQ)
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
evším shoda architektury projektu s architekturou eGovernmentu. Aby měl OHA při posuzování shody otevřená, veře... resp. právnické osoby, a v kontextu architektury eGovernmentu. Jde o ten rozdíl, že se nežádá plná architektur... .mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu-agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx|**Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu**]] - bu
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ásledně měl komunikovat odbor Hlavního architekta eGovernmentu při kontrole nebo konzultacích vyplvývajících z ... odst. 1 písm. a) |Národní architektura eGovernmentu|Ministerstvo ve spolupráci s orgány veřejné sprá... odst. 1 písm. b) |Národní architektura eGovernmentu|Ministerstvo ve spolupráci s orgány veřejné sprá... odst. 1 písm. f) |Národní architektura eGovernmentu|Ministerstvo ve spolupráci s orgány veřejné sprá
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozhodujícím kritériem pro využití služeb [[nap:egovernment_cloud|eGC]] je kalkulace a porovnání TCO jednotli... vlastní infrastruktuře) a s využitím služeb [[nap:egovernment_cloud|eGC]]. K oběma způsobům stanovení bezpečnos
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
======eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby====== eGovernment On-Line Service Bus (eGSB), dle legislativního zn
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
však musí podporovat přístup k centrálním službám eGovernmentu a dalším službám veřejné správy skrze zabezpečen... e informací na [[https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky|webu Česk