Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
round 100%> ===Informace ke schvalování projektů eGovernmentu=== </WRAP> <WRAP group> <WRAP 12% right column>... ost má úřad jako celek. Odbor Hlavního architekta eGovernmentu však důrazně apeluje, aby povinnost nebyla dána ... dě nesplnění souladu s architektonickými principy eGovernmentu, kontextem architektury eGovernmentu, architektonickými vzory řešení sdílených služeb eGovernmentu či s konte
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
deckého kraje: \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. Informace OHA \\ 3. Směrnice NIS2 a její d... , NAČR a TAČR: \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. Digitální archivace \\ 3. Otázky z předcho... z pozice OHA: \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. Vzorové formuláře OHA pro IROP \\ 3. Spolu... ístní rozvoj : \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. Připojování subjektů k CMS \\ 3. Kyberneti
Uvítání a obsah webu
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
jte na znalostním webu odboru Hlavního architekta eGovernmentu (OHA). OHA organizačně spadá pod [[https://www.m... taci jsme definovali klíčové oblasti architektury eGovernmentu, díky kterým získáte základní informace a potřeb... í a získáte informace ke schvalování ICT projektů eGovernmentu. Velmi oceníme vaše příspěvky do diskusí, které ... se pustíte do celé struktury Národní architektury eGovernmentu, možná vám pomohou [[:faq|často kladené dotazy (
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
klienty veřejné správy nazýváme mandáty. Systém eGovernmentu v ČR předpokládá, že každý klient s prokazatelno... ovat kromě mandátů z centrálních sdílených služeb eGovernmentu i vlastní mandátní registr a dát vždy při přihlá
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
~~ ======Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR====== Rozšiřující znalostní báze obsahuje po
TEST @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
tních přihlášení |115751 | |**Mobilní klíč eGovernmentu (od 16.11.2020):** |Počet aktivovaných pro
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ých na znalostním webu odboru hlavního architekta eGovernmentu. Kompletní manuál AISP naleznete v [[https://rp
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ých na znalostním webu odboru hlavního architekta eGovernmentu. Kompletní manuál AISP naleznete v [[https://rp
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ých na znalostním webu odboru hlavního architekta eGovernmentu. Kompletní manuál AIS RPP působnostního nalezne
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
t řízení ICT, které vedou k implementaci „plného“ eGovernmentu. Zaměření a struktura benchmarku je úzce provázá