Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Architektonické úložiště a nástroj
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
architekturu sdílených centrálních prvků a služeb eGovernmentu a společně s potřebou vyhodnocovat a řídit spole... tátní vizi a přehledové modely, pro sdílené prvky eGovernmentu a pro lokální architektury úřadů tedy bude obsah... ktur řešení pro připojení AIS k centrálním prvkům eGovernmentu, zvaná Architektonické vzory sdílených služeb eGovernmentu. ==== Modely individuálních architektur úřadů ==
Struktura modelovaných architektur
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
rmuluje). Stejně tak vize čtyřvrstvé architektury eGovernmentu s datovou architekturou nepracuje. Ve shodě se v... v užším a přesnějším vymezení jako Stavební blok eGovernmentu: **Stavebním blokem eGovernmentu** nazýváme takový funkční celek (nebo případně jeho část), který: a) posky... o služby) všem (více, mnoha) aktérům (účastníkům) eGovernmentu, nebo mnoha ostatním funkčním celkům, nebo b) p
Úvod
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
KČR v navazujícím dokumentu č. 2: **Slovník pojmů eGovernmentu** zavádí jednotný výklad pojmů a jejich případný... ých jako jeden z nástrojů koordinovaného budování eGovernmentu podle Národního architektonického plánu a pro ko... správy, včetně všech centrálních sdílených prvků eGovernmentu. **Národní architektonický plán** (NAP) bude tv... otlivých úřadů veřejné správy a centrálních prvků eGovernmentu((Angl. zkratka „As-Is“ – jak je. )), popis návrh
Rámec obsahu a výstupů architektur
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
o účely respektování čtyřvrstvé vize architektury eGovernmentu ČR rozšířeny na čtyři vrstvy. Každá vrstva má ba... ebo bude součástí pohledu čtyřvrstvé architektury eGovernmentu. Po rozšíření standardu ArchiMate o prvky fyzic... vzájemné propojení a připojení na sdílené služby eGovernmentu KIVS/CMS. Z hlediska metamodelu a definic jsou p... hledisko Přehledu služeb čtyřvrstvé architektury eGovernmentu. Toto hledisko udržuje kontinuitu s předchozími
Architektonické dovednosti, útvary a orgány
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ých (nebo standardizovaných) systémů Governmentu (eGovernmentu) na úrovni úřadu nebo korporace. * Přirozený v... hitekt úřadu * Hlavní architekt řešení projektů eGovernmentu a ostatních změnových projektů * Doménový arch... * Specialista legislativy a analýz architektury eGovernmentu ČR a EU * Metodik architektonického vzdělávání
Modelující úřady a jejich architektury
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
čových centrálních sdílených informačních systémů eGovernmentu ČR, * vybraných klíčových prvků architektury E... vorba a implementace vládních strategií v oblasti eGovernment“, 2014, kosorcium e2020 )) používala tři stupně p
Referenční modely a klasifikační rámce
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
sorcia e2020 o cílové podobě architektury českého eGovernmentu na konci roku 2019. A současně tak jsou jedinou ... zhodnocení modelů proti praxi a proběhlému vývoji eGovernmentu za uplynulé období povede k případnému zohledněn
Proces tvorby architektur
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
*// Architektonické principy jsou z cílů rozvoje eGovernmentu odvozená po široké diskusi odsouhlasená pravidla... dnu managementu úřadů pro rozhodování v oblastech eGovernmentu a řízení informatiky * jako kritéria pro rozho
Národní architektonický rámec
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx|odkaz]] web architektury: [[http://archi.g... tu č. 2 k IKČR – **[[:slovnik_egov|Slovníku pojmů eGovernmentu]]**. ===== Seznam příloh ===== ==== Seznam sam
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
zení ICT VS ČR]] *[[:slovnik_egov|Slovník pojmů eGovernmentu]] *[[:nar_dokument|Národní architektonický rám