Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

CzechPOINT
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
ě ověřovacích doložek |Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu |Na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronic... na systému CzechPoint |Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu |Úschovna dokumentů je podpůrný systém pro konve... ná konverze na žádost |Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu |Konverze dokumentu v listinné podobě do dokumen... ízení datové schránky |Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu |Na kontaktních místech veřejné správy Czech POI
eGovernment cloud
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
======eGovernment cloud====== ===== Popis eGovernment cloudu ===== Základním cílem projektu eGovernment Cloud (dále také jako "eGC"), je zvýšení efektivity, rozsah... ttachment/-/down/RCIAB6NBXXNO|Příprava vybudování eGovernment cloudu, jehož výstupy byly schváleny v listopadu
Mobilní klíč eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Mobilní klíč eGovernmentu ====== **Úroveň záruky**: Značná Mobilní klíč eGovernmentu (aplikace pro mobilní telefon či tablet) původně... [[nap:nia|Národní bod]]. Nosičem Mobilního klíče eGovernmentu je zařízení, na kterém je naistalována aplikace „Mobilní klíč eGovernmentu“. Aplikaci je možné naistalovat z obchodu s apli
Komunikační infrastruktura veřejné správy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
zpečností a SLA parametry, tj. přístup ke službám eGovernmentu. Skládá ze ze 2 hlavních složek, jednak **Centrá... truktura sloužící pro síťové a bezpečné propojení eGovernmentu. <wrap info>KIVS jako samostatný pojem je také ... stránku MVČR]]. OVS a SPUÚ přistupují ke službám eGovernmentu, jako např. [[nap:propojeny_datovy_fond|propojen... zpečností a SLA parametry, tj. přístup ke službám eGovernmentu. CMS tak můžeme nazvat privátní sítí pro výkon
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
spojení s ním vedeny. Odbor Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra Ministerstvo vnitra je podl... munikačních technologií Odbor Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra (OHA). OHA má nadresortní pů... věřen a zodpovědný za koordinaci a vedení rozvoje eGovernmentu v celé veřejné správě. Samotný eGovernment zahrnuje nejen samotné informační technologie, ale také optimaliza
Úplné elektronické podání
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
primárně tzv. [[:ikcr|architektonickými principy eGovernmentu]] a dále vlastnosti předpokládané pro podání vůč... splňuje všechny [[:ikcr|architektonické principy eGovernmentu]] a další náležitosti, zejména pak: * Podporu... ocenným způsobem ve všech elektronických kanálech eGovernmentu (samoobslužných i asistovaných), s upřednostnění
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
hledné době 3 let (2022) využít SaaS služby [[nap:egovernment_cloud|eGovernment Cloudu]], protože: * Procesy a o IT potřeby v těchto oblastech fungování samospráv jsou vy... izaci svých služeb veřejné správy a svůj podíl na eGovernmentu vlastními silami. {{tag>"samostatná působnost"
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ným na změnu údajů nebo jinou událost V hantýrce eGovernmentu se pro některé formy komunikace vžilo označení „... ván Vyrozumění o změně údajů. Cílem architektury eGovernmentu je definovat a implementovat centrální sdílené s... moobslužných i asistovaných. Architektonická vize eGovernmentu v NAP předpokládá vznik sady centrálních aplikac
Identifikace klientů veřejné správy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
čního dokladu z historické smlouvy), budou služby eGovernmentu poskytované přes [[nap:referencni_rozhrani|Refer... ropojenný datový fond]] Centrální sdílené služby eGovernmentu dokáží zajistit následující mandáty pro fyzické ... ovat kromě mandátů z centrálních sdílených služeb eGovernmentu i vlastní mandátní registr a dát vždy při přihlá
Národní identitní autorita
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
í 2020. | |**[[nap:mobilni_klic_egov|Mobilní klíč eGovernmentu]]**|Mobilní aplikace s funkcí ověřování QR kódů|... |2985801| |**[[nap:mobilni_klic_egov|Mobilní klíč eGovernmentu]] (od 16.11.2020):** |Počet aktivovaných p
Jednotné obslužné kanály úředníků
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
acího procesu návrhu) Podle architektonické vize eGovernmentu pro každého úředníka bude v jeho „kmenovém“ úřad... á informace, ověřuje a předkládá podání v rámci k eGovernmentu. Je určeno pro úředníky orgánů veřejné moci, kte
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
======eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby====== eGovernment On-Line Service Bus (eGSB), dle legislativního zn
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
však musí podporovat přístup k centrálním službám eGovernmentu a dalším službám veřejné správy skrze zabezpečen... e informací na [[https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky|webu Česk
Veřejný datový fond
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
_spravy|dílčí cíl 5.10]] a je součástí budovaného eGovernmentu VS ČR. //“Veřejný datový fond tvořený publikova... cip_cr_p13otevrena_data_jako_standard|princip P13 eGovernmentu “Otevřená data jako standard” (Open Data by Defa
Národní datová centra
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
osti. Jejich role je pro řadu centrálních systémů eGovernmentu nezastupitelná. Lze předpokládat, že bude spole... ého zřizovatele, také volně, komukoli za podmínek eGovernment Cloudu. Národní Datové Centrum jako sdílená služb
MojeID
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond
1 - počet výskytů, Poslední úprava: