Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Řízení jednotlivých ICT řešení
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
IS musí být vykonávány v kontextu celého úřadu a eGovernmentu ČR a EU, v rámci činností a postupů popsaných dá... dy_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu|Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu]]. ===== Řízení informačních systémů podle etap a fází je... ožnost přenesení vybraných částí mimo úřad ([[nap:egovernment_cloud|Cloud]]) či posilování zájmu o digitální sl
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
ý dohlíží na respektování územního plánu města, i eGovernment ČR má svého Hlavního architekta, který dohlíží na... parametrů, elektrické rozvody apod. staveb, i pro eGovernment platí jednotné předpisy, standardy a architektoni... ymezuje takové architektonické zásady pro národní eGovernment. A stejně jako při kolaudaci staveb je ověřováno ... ocněnce pro digitalizaci a IT, podpořeným odborem eGovernmentu (OeG), odborem hlavního architekta (OHA) a útvar
Úvod
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
čních iniciativ směrem k digitalizaci VS a plnému eGovernmentu. To bude možné pouze díky koordinovanému úsilí o... del pro centrální koordinované řízení ICT podpory eGovernmentu, řízení jeho legislativních změn, budování a pro... Informační koncepce ČR patří také: Slovník pojmů eGovernmentu, Národní architektonický rámec a Národní archite... u v souladu s architekturou úřadu a architekturou eGovernmentu ČR.]] -[[metody_dokument:spoluprace_s_ostatnim
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
- podílu na tvorbě legislativy úřadu a ICT a eGovernment legislativy - správy architektury úřadu - P... árodních datových center, respektive státní části eGovernment Cloudu, jakmile to bude možné. ==== Rozvoj a udr... ně platí, že profese podílející se na řízení ICT, eGovernmentu a strategických změnách musí být schopné čerpat ... dy_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu|SPolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmen
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
u a snižuje pracnost. ICT VS ČR a jí podporovaný eGovernment ČR má aktuálně: * vybudovány: * bezpečnou ... ň ICT ve veřejné správě ČR a jeho podpora rozvoji eGovernmentu a digitální transformace veřejné správy zdaleka ... latných povinností v oblasti řízení ICT a rozvoje eGovernmentu, - neschopnost veřejné správy fungovat v rovno... e aktivity zapojení se do plnění státní strategie eGovernmentu, - neschopnost vedení a členů ICT útvarů lidsk
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu ====== neboli **Vazby na navazující manažerské disci... a vynucovaly naplnění architektonických principů eGovernmentu, uvedených v IKČR, tj. byly tzv. digitálně přívě... ážek vystavěných dosavadní legislativou v oblasti eGovernmentu, nákupu ICT a ve správě ICT zdrojů, zejména lids... dy_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu|Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmen
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ict}} ======Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu====== {{page>metody_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu}} ======Postup a plán realizace změn====== {{pag... nné analytické zprávy Projekt Příprava vybudování eGovernment cloudu TCO) * Personální rozvoj * Programové
Rychlá navigace
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
dy_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu|Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu]] * [[:metody_dokument:postup_a_plan_realizace_zmen|Po... při řízení ICT]] *[[:slovnik_egov|Slovník pojmů eGovernmentu]] *[[:nar_dokument|Národní architektonický rám
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nagementu, * podstatné legislativní změny * eGovernment ČR a EU * dlouhodobé strategie (10 let) *
Postup a plán realizace změn (Roadmap)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ících nezbytných aktivit a změn na úrovni státu a eGovernmentu * přehled prvních kroků adaptace útvaru ICT úř