Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
poskytovatelů ICT služeb. | |[[:ikcr#dilci_cil_55egovernment_cloud|05.05 eGovernment cloud]] |OVM zváží využití cloudových služeb ve své infrastruktuře a případně převezme a implementuje služby eGovernment Cloudu. | |[[:ikcr#dilci_cil_56standardizace_v_eg... amování, výměnou modulů a komponent apod. | |P11 |eGovernment jako platforma (Embeded eGovernment) |OVM ke všem
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
a OKB: \\ 1. Příklad dobré praxe - CENDIS \\ 2. eGovernment Cloud a nová metodika zápisu do katalogu \\ 3. Vy... SeP) ve federaci \\ 3. Design systém gov cz \\ 4. eGovernment Cloud \\ \\ Ze zasedání vnikne informace, která b... s ontologií dat \\ 2. Katalog služeb VS \\ 3. eGovernment Cloud, aktuální stav \\ \\ Ze zasedání vnikne in
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví)
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozhodujícím kritériem pro využití služeb [[nap:egovernment_cloud|eGC]] je kalkulace a porovnání TCO jednotli... vlastní infrastruktuře) a s využitím služeb [[nap:egovernment_cloud|eGC]]. K oběma způsobům stanovení bezpečnos
Atributy modelů, pohledů a prvků
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
|CNT |eGovernment ČR ... |eGovernment ČR
Globální architektura propojeného datového fondu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
tém sdílené služby (v IT prostředí označen pojmem eGovernment On-Line Service Bus, eGSB) je unifikované rozhran
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nu veřejné správy) ==== Klíčové zákony pro ICT a eGovernment ==== Klíčovými zákony v oblasti eGovernmentu js