Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
– samoobslužný Portál veřejné správy a asistovaný Czech POINT, * centralizována klíčová referenční data... ívaných jak úředníky VS, tak občany, např.: * Czech POINT, * Datové schránky, * Národní ident
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
osoby (v bance nebo u orgánu veřejné moci, např. CzechPoint). === Vysoké dopady=== Identity spojené ne
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
vštěvou pobočky [[nap:univerzalni_kontaktni_misto|Czech POINT]], [[nap:elektronicke_ukony_a_dorucovani|sy
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
_kontaktni_misto|kontaktního místa veřejné správy CzechPOINT]]. Jakmile je účet aktivní, tak již nic neb
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
_kontaktni_misto|kontaktního místa veřejné správy CzechPoint]]. Jeho využití je v tomto případě zdarma.
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
žnost (již existujícím prostředkem nebo návštěvou Czech POINTu). Službu mojeID provozuje CZ.NIC, správce
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
užným kanálem je např. [[https://archi.gov.cz/nap:czechpoint?s%5b%5d=czech%2A&s%5b%5d=point%2A|Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál]] (Czech POINT). V oblasti centralizovaných webových portá
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
| | |Přes rozhraní CzechPOINT@office. ... |Zajistí MV ČR, správce CzechPOINT@office v součinnosti s lokálním administráto... |  | | |CzechPoint |6*9 |2 |X ...   | | | |CzechPoint |6*9 |2 |X
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
zástupce organizace a cizince) v PVS a asistovaný CzechPOINT. Přitom pro nezbytné individuální služby bud
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ublikaci svých služeb (hlavně výpisy ze svých IS) CzechPoint jako kontaktní místo veřejné správy\\ \\ Slu
Informační koncepce ČR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
b univerzálních obslužných kanálů „front-office“ (Czech POINT, Datové schránky, Portál veřejné správy atd... m rozhraním od rozhraní pro veřejnost. Platforma Czech POINT jako kontaktní místo veřejné správy bude tr... aby sdílené služby eGovernmentu (e-identifikace, CzechPOINT, PVS (Portál občana), datové schránky, zákla... upný z PVS a klíčové úkony agendy dostupné také v CzechPOINT. === Dílčí cíl 5.8: Podpora agendových syst
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
l_obcana|Portál občana]]) nebo asistovaných (jako CzechPOINT, Call-centrum veřejné správy a také univerzá
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Název prvku^ Popis^ Typ prvku^ GUID | | Centrála CzechPOINT| Centrální systém obsluhující všechny služby CzechPOINT| Aplikační komponenta| 123 | | CzechPOINT@office| Rozhraní určené pro úředníky zprostředkující před... em definované služby| Aplikační rozhraní| 456 | | CzechPOINT| Rozhraní určené pro asistované služby veřej
seznam_isvs4 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Paka |250000 |60000 |19.06.2012 00:15:39 | |1178 |Czech POINT - systém kontaktních míst veřejné správy |M... yslu a obchodu |Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade |25490465 |6372616 |09.08.2019 09:47:46 | |7... yplněno |Nevyplněno |30.03.2021 11:15:06 | |8772 |Czech POINT 2.0 |Ministerstvo vnitra |Ministerstvo vnit
seznam_isvs1 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
r |Nevyplněno |0 |0 |19.05.2016 16:27:33 | |7142 |Czech POINT |Město Mníšek pod Brdy |Nevyplněno |0 |0 |1... ěno |330000 |120000 |26.02.2013 15:44:48 | |8300 |CzechIDM |Město Orlová |Město Orlová |333347 |120000 |0
Univerzální kontaktní místo @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
245 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: