Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Modely Národního architektonického plánu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Název prvku^ Popis^ Typ prvku^ GUID | | Centrála CzechPOINT| Centrální systém obsluhující všechny služby CzechPOINT| Aplikační komponenta| 123 | | CzechPOINT@office| Rozhraní určené pro úředníky zprostředkující před... em definované služby| Aplikační rozhraní| 456 | | CzechPOINT| Rozhraní určené pro asistované služby veřej
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
zástupce organizace a cizince) v PVS a asistovaný CzechPOINT. Přitom pro nezbytné individuální služby bud
Architektonická vize eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
l_obcana|Portál občana]]) nebo asistovaných (jako CzechPOINT, Call-centrum veřejné správy a také univerzá
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
rávy|Univerzální kontaktní místo veřejné správy - CzechPOINT]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcn
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
rávy|Univerzální kontaktní místo veřejné správy - CzechPOINT]]** * **[[nap_dokument:architektura_a_sdil