Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

CzechPOINT
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
======CzechPOINT====== Ministerstvo vnitra ČR vybudovalo [[:nap:czechpoint|Czech POINT (zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)]], jakožto součást [[n... konverze dokumentů Aktuálně lze na pracovištích Czech POINT získat například výpis z katastru nemovitos
Jednotné obslužné kanály úředníků
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
vadní možnosti sdílených služeb Portál úředníka a CzechPOINT@Office. ==== Portál úředníka ==== Aktuáln... le-Sign-On řešení, integrované s JIP/KAAS. ==== CzechPOINT@Office ==== Jde o neveřejné pracoviště úřad... íku trestů, úředník si pořídí nutný doklad pomocí Czech POINT@Office). Jedná se o pracoviště na libovoln... m jako v případě veřejnosti přístupných pracovišť Czech POINT, tzn. standardní počítač s přístupem na int
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
obny-popis-egon-sluzeb-zakladnich-registru ===== Czech POINT ===== Zkratka Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál. Jde o [[n... edníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze zákla... a zefektivnit služby občanům a dalším subjektům. Czech POINT je tedy [[nap:univerzalni_kontaktni_misto|k
Univerzální kontaktní místo
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
aná univerzální kontaktní místa ==== {{page>:nap:czechpoint}} === Asistovaná specializovaná kontaktní ... aktních míst je potřeba zajistit přidělení rolí v CzechPOINT pro pracovníky poskytující jeho služby skrze... odání nároku v insolvenčním řízení). {{tag>CzP CzechPOINT "Univerzální Kontaktní místo" kzmu ukm "funk
Portál občana a portál veřejné správy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
y. Služby portálu občana přejímají veškeré služby CzechPOINT@home, který byl určen pro občany, kteří nech... í pro výpis z rejstříku chodit na kontaktní místo Czech POINT a mají zřízenu vlastní datovou schránku fyz
Propojený datový fond
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
istrů, ovšem výhradně přes AIS OVM nebo formuláře Czech POINT. V zákoně č. 111/2009 Sb. - Zákon o základn... Bus / Informační systém sdílené služby]], služby Czech POINT a formulářového agendového informačního sys
Informační systém základních registrů
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
daného AISu | | Orgán veřejné moci| přes rozhraní CzechPOINT@office| zajistí MV ČR, správce CzechPOINT@office v součinnosti s lokálním administrátorem | | Soukr
MojeID
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
vštěvou pobočky [[nap:univerzalni_kontaktni_misto|Czech POINT]], [[nap:elektronicke_ukony_a_dorucovani|sy
Národní identitní autorita
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
žnost (již existujícím prostředkem nebo návštěvou Czech POINTu). Službu mojeID provozuje CZ.NIC, správce
Mobilní klíč eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
_kontaktni_misto|kontaktního místa veřejné správy CzechPoint]]. Jeho využití je v tomto případě zdarma.
NIA ID
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
_kontaktni_misto|kontaktního místa veřejné správy CzechPOINT]]. Jakmile je účet aktivní, tak již nic neb
Úplné elektronické podání
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
s upřednostněním univerzálních kontaktních míst (CzechPOINT a PO v PVS). * Podporuje princip Once only