Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Národní identitní autorita @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
u obchodní bankou, a. s. |Značná | |[[https://www.csob.cz/portal/csob/csob-identita]] |Ne | |:::|Identita poskytovaná Českou spořitelnou, a. s. |Značná | |[[https://www.csas.cz/cs/o-nas/bezpecnost-ochrana-dat/bankovni-ide
Slovník pojmů eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
. |  |Český statistický úřad |https://www.czso.cz/csu/rso/byt_rso | |** ** |Byt |Soubor místností, pop... Švýcarska. |  |https://www.europeandataportal.eu/cs/homepage |  | |** ** |Externí metrika |Metrika už... ektivity nákladů. Viz Rozhodující faktor úspěchu (CSF). |  |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkra... ic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |**CSI** |Neustálé zlepšování služeb |Etapa životního c
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
í o stanovisko dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákona č. 365/2000 Sb.]] v souvislosti s... ván v § 2 písm. u) [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákona č. 365/2000 Sb.]], podle něhož se... ojekty podléhající [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákonu č. 365/2000 Sb.]], [[https://apps... ud projekt podléhá [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákonu č. 365/2000 Sb.]] a zároveň [[htt
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ch údajů | |František Křesák |Frantisek.Kresak[at]cssz.cz |Česká správa sociálního zabezpečení | |Fran... ístní rozvoj | |Iva Fortelková |Iva.Fortelkova[at]cssz.cz |Česká správa sociálního zabezpečení | |Ivan... [at]tescosw.cz |TESCO SW | |Jan Forejt |forejt[at]cs.mfcr.cz |Ministerstvo financí | |Jan Kalina |jan.... |Kraj Vysočina | |Jaroslav Morávek |j.moravek[at]cs.mfcr.cz |Ministerstvo financí | |Jaroslava Císler
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
povahy je podřízen [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111#p2-1-d|zákonu 111/2009 Sb]]. Může se jed... povahy je podřízen [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111#p2-1-d|zákonu 111/2009 Sb]]. SPUÚ je pod
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
slativně zakotvuje [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|zákon č. 111/2009 Sb., o základních regi... b je dostupný na stránkách SZR [[https://szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari/vyvojari-agendovych-inf
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
= <WRAP justify>Ze [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365 |zákona č. 365/2000 Sb.]] a z [[https://