Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
cími zákony: * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-12|Zákonem č. 12/2020 Sb., o právu na digitální službu]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|Zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-250|Zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické ... dentifikaci]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-297|Zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytv
Veřejný datový fond @nap
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
. VDF je ukotven v [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech (ZoZR)]], [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106|zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přís... rmacím (InfoZ)]] a [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákoně č. 365/2000 Sb. o informačních sy... odst. 6, písm. k) [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|ZoZR]] je pro každý údaj vedený nebo vyt
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
yhlášky 529/2006 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-529#f3147008 a nastavit odpovědnosti za prov... počtové skladbě** |[[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-323|https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-323]] |** ** |** ** |** ** |** ** |**X** |** ** |** ** ... ké identifikaci** |[[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-250|https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-250
Úvod @metody_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
vychází zejména ze [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákona č. 365/2000 Sb., o informačních s... Podle § 11 odst. 4 [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-234|zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ... ení vlády 1/2019 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-1/)) dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-234|zákona č. 234/2014 Sb]]. Ten v §5, písmeno
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
3E) je vymezena v [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-320|zákoně č. 320/2001 Sb.]], [[https://www.... /ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_CS.PDF|manuálu Evropského účetního dvora]]. Úřady ma... s 3E dle zákona č. [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-219|219/2000 Sb.]] a [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218|218/2000 Sb.]] Kromě Nejvyššího kontroln
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
jsou zejména: * [[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních sy... eřejné správy]] * [[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech]] * [[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-12|Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby]] * [[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300|Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických
Identifikace klientů veřejné správy @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
strativní zátěže. [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-250#p2|Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické... Národního bodu dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-250#p20|§ 20]] a následujících a národního u... strativní zátěže. [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-250#p2|Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické... Národního bodu dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-250#p20|§ 20]] a následujících a národního u
Sdílené provozní informační systémy @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
y veřejných financí, kterými jsou: * [[https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozpo%C4%8Dtov%C3%BD_informa%C... %C3%A9m|Rozpočtový informační systém]] ([[https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozpo%C4%8Dtov%C3%BD_informa%C... %C3%AD_syst%C3%A9m|RIS]]PR a RISRE) * [[https://cs.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BA%C4%... _syst%C3%A9m|Centrální účetní systém]] ([[https://cs.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BA%C4%
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
akázky ((hlava III [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134|zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej... adu s ustanoveními [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134|zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej... kontroly, upravené [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-320|zákonem č. 320/2001 Sb., oo finanční kon... ) a jeho prováděcí [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-416|vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se pro
Elektronická fakturace @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
) podle ustanovení [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499#p2|§ 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivn... ním záznamem podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563|zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví]], ... vým dokladem podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235|zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané... isovou službou dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499|zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
talogem služeb dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-12|č. zákona č. 12/2020 Sb.]], ale katalog s... iminovat danou § 6 [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134|zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veře... upné z: [[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0179&from=CS|EUR-LEX]])) **Ke zmiňovanému urychlení a zlepšení může dojít
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
nu, výkresu konstrukce zařízení“, více: [[https://cs.wikipedia.org/wiki/Diazotypie|https:%%//%%cs.wikipedia.org/wiki/Diazotypie]], nyní detailní prováděcí... ěchto zásad dle §8 [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-529|vyhlášky 529/2006 Sb., o požadavcích na ... lnění zásad dle §8 [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-529|vyhlášky 529/2006 Sb., o požadavcích na
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
igitální brána** ((http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/11/30/digital-single-ga... ://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-cs.do?clang=cs). Zde je možné vyhledat a zobrazit všechny základní informace o obchodních společnostech ... .europa.eu/education/resources/diploma-supplement_cs a https://ec.europa.eu/education/resources/europe
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
í o stanovisko dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákona č. 365/2000 Sb.]] v souvislosti s... ván v § 2 písm. u) [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákona č. 365/2000 Sb.]], podle něhož se... ojekty podléhající [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákonu č. 365/2000 Sb.]], [[https://apps... ud projekt podléhá [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákonu č. 365/2000 Sb.]] a zároveň [[htt
Systémy správy dokumentů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
službě ==== Podle [[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499|zákona č. 499/2004 Sb.]] vykonávají spis... isové služby určuje [[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499|zákon č. 499/2004 Sb.]], o archivnictví ... službě a prováděcí [[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-259|Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostec... podobě musejí podle [[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499#p64-4|§ 64, odst. 4 až 8, Zákona č. 499/
Propojený datový fond @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
banner @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: