Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur
86 - počet výskytů, Poslední úprava:
represents their interests in the outcome of the architecture. ... ive statement of intent that should be met by the architecture (ArchiMate).\\ \\ A qualitative statement of intent that should be met by the architecture. Has at least a supporting rationale and a measur... |A statement of need that must be met by the architecture (ArchiMate).\\ \\ A quantitative statement of bus
Úvod
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
pojem podniková architektura((z angl. Enterprise Architecture. )) byl pro účely veřejné správy nahrazen pojmem ... u VS se zde míní tzv. Cross-Government Enterprise Architecture (xGEA v UK, nebo GEA v Novém Zélandu, USA a mnohd... změn. Ve standardu TOGAF((z angl. The Open Group Architecture Framework, mezinárodní architektonický rámec, z n... : **Architektura úřadu** (EA((Z angl. Enterprise Architecture, v ČR nepřekládáno nebo překládáno jako podniková
Proces tvorby architektur
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
jových podmínek. **Fáze A: Architektonická vize (Architecture Vision)** popisuje úvodní fázi architektonického ... záměru. **Fáze B: Byznys architektura (Business Architecture)** popisuje vývoj architektury podnikání, poslání... . **Fáze C: Architektura IS (Information Systems Architectures)** popisuje postup vývoje architektury IS, zahrn... **Fáze D: Technologická architektura (Technology Architecture)** popisuje vývoj architektury IT technologické i
Architektonické úložiště a nástroj
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
úroveň popisu „podniková architektura (Enterprise Architecture)“. V celkovém úložišti úřadu se však nachází spol... cí Obrázek: * **Architektonický rámec** (orig. Architecture metamodel) - definice (dokumentace) upraveného ar... . * **Architektonické schopnosti úřadu** (orig. Architecture Capability) – definice (dokumentace) všech náleži... * **Knihovna individuálních architektur** (orig. Architecture landscape) – dokumentace popisu **vlastních indiv
Národní architektonický rámec
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
==== **Government of New Brunswick - Enterprise Architecture Program:** [[http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/D... html|odkaz]] ==== USA ==== **Federal Enterprise Architecture (FEA), 2013: [[https://obamawhitehouse.archives.g... tal.govt.nz/standards-and-guidance/technology-and-architecture/government-enterprise-architecture/gea-nz-framework/|odkaz]] ===== Přehled ostatní použité literatury ===== *
Struktura modelovaných architektur
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
části. **Architektura řešení**((Angl. „Solution Architecture“ )) již není považována za součást tzv. (enterpri... za součást obsahu metamodelu obsahu (ACF((Z angl. Architecture Content Framework ))), ale nemodeluje je jako arc... dy s pravidly((Angl. „Compliance & Sustainability Architecture“ ))“ převzaty některé negativně motivující (limit... ímco architektonické stavební bloky (ABB((Z angl. Architecture Building Block ))) předepisují, jaký typ komponen
Modelující úřady a jejich architektury
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ura, architektura schopností((Z angl. „Capability Architecture“,)) Toto členění platné a povinné na všech a na ... ektura projektu**((Angl. také PSA – Project Start Architecture )), jemuž daná schopnost (Capability) odpovídá a ... vazují tzv. architektur řešení((Z angl. „Solution Architecture“ )), popisující fungování hledaného řešení a tzv.
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
hniku posouzení architektonické zralosti((Z angl. Architecture Maturity Assessment )). Tato technika umožňuje p... rmační koncepce OVS. ==== Architektonické vzory (architecture patterns) ==== Architektonickým vzorem je podle
Architektonické dovednosti, útvary a orgány
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec architektonických schopností (ACF((Z angl. Architecture Capability Framework ))) z TOGAF poskytuje refere... nické dovednosti, zdroj: //World-Class Enterprise Architecture, The Open Group, 2010}} === Zodpovědnosti útvar
Referenční modely a klasifikační rámce
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
IRA((Z angl. „Europena Interoperability Reference Architecture“ )) představovat významnou inspiraci pro ty části... modelu UK-RA((Z angl. United Kingdom - Reference Architecture. )), ve světě srovnatelnou obdobu. Všechny ostat