Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
interními)m *Architektura úřadu (EA)Enterprise Architecture *Řízení IT služeb ITIL/ITSM - řízení IT služeb ... cím plán řízení prostřednictvím metody Enterprise Architecture. Navazuje na cíle stanovené zejména interní „Stra... nění zásady: *Architektura úřadu (EA)Enterprise Architecture *Strategické řízení + BSC (Balanced ScoreCard) ... nění zásady: *Architektura úřadu (EA)Enterprise Architecture ==== Řízení požadavků a změn==== <WRAP center r
Řízení jednotlivých ICT řešení
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
architektury úřadu (PSA)(( Z angl. Project Start Architecture, model systému pro budoucí projekt na úrovni Enterprise Architecture.)). Po získání kladného stanoviska OHA, je-li tot... o formy tzv. architektury řešení(( angl. Solution Architecture.)). Z té se následně sestavuje seznam požadavků f... ed startem projektu“ (PSA(( Z angl. Project Start Architecture ))). Tato architektura poskytuje model budoucího
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
líčových prvků a vazeb. TOGAF resp. ADM ((Z angl. Architecture Development Method.)) pak zavádí systematický pří
Úvod
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
st metody Architektura úřadu(( Z angl. Enterprise Architecture )) uváděny do kontextu ostatních metod, užívaných