Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
jich organizací** Dle [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020... ], které jsou přílohou [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020... onu č. 365/2000 Sb.]], [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020... 5/2000 Sb.]] a zároveň [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
č. 365/2000 Sb.]] a z [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27 |usnesení vlády ze dne 27. 1. 202
Často kladené dotazy (FAQ)
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eřejněny na adrese - [[https://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu-agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx|**Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu**]] - bude
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
aje vedené o jednotlivých subjektech práva. Pokud agenda dle zákona vede svou evidenci údajů, má povinnost... , u které jsou vyměňovány údaje mezi jednotlivými agendami (překlad AIFO) * Výměnu datových souborů s ú... pp|registru práv a povinností]] jako údaje, které agenda zpracovává na základě zákonného zmocnění * Údaj
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
e použité pro službu, pokud to nevyžaduje samotná agenda * OVS si pamatuje BSI pro klientský profil na p... e použité pro službu, pokud to nevyžaduje samotná agenda * OVS si pamatuje BSI pro klientský profil na p... ždý ohlašovatel agendy. * Pokud tedy existuje agenda, v rámci které je SPUÚ oprávněn čerpat údaje ze z
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
témy==== <WRAP center round box 100%> Z7 - Každá agenda/proces a jeho služba musí mít svého vlastníka (os... kého) a provozovatele, napříč všemi podporovanými agendami a službami. </WRAP> Tento obecný princip nově
Veřejný datový fond @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
je publikován v jiné samostatné datové sadě. - Agenda 1 vytváří a udržuje číselník, který je dostupný v... v příkladu je uvedena situace s číselníkem, který agenda přímo vytváří, ale vše uvedené platí, pro jakýkol... ujícím diagramu. Proces předpokládá, že příslušná agenda již byla ohlášena v [[nap:rpp|RPP]] včetně všech ... tickou interoperabilitu vyměňovaných údajů napříč agendami i v rámci EU. === Čtení veřejných údajů z VDF
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
]]) * **nevýhody** * pokud má platná agenda i budoucí verzi, není v datech (platí i pro katal
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGSB/ISSS, např. že nemusí ověřovat zdroj dotazu (Agenda, Orgán veřejné moci, Informační systém či přímo t
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
é v rámci činnosti agendy – pouze tyto údaje může agenda poskytovat do propojeného datového fondu jako úda... ného datového fondu. Jde tedy o údaje garantované agendami, ve kterých jsou vytvářeny a příjemce nemusí pr... ndový identifikátor fyzické osoby), který je mezi agendami různý. Převodník těchto AIFO (ORG) je spravován... ch partnerů, údaje o čtenáři (orgán veřejné moci, agenda, Agendový informační systém atd.) jsou ověřovány
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
O), cílově co nejvíce společně a jednotně, napříč agendami. * Odborné funkce - představující specializac... é jsou v rámci agendy vedeny, tak údajů, které je agenda oprávněna při své činnosti využívat ze základních... íslo údaje v rámci kontextu. Tedy například * Agenda A998 //Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích// * má uveden jako první kontext 9
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
právců služeb a správců obslužných kanálů, napříč agendami. Tyto role by neměly být automaticky přiděleny
Informační koncepce ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ovědných za elektronickou obsluhu klientů, napříč agendami, a stanovení správců služeb. Pracovníci v této ... služby a systémy === Zdroj: IKČR. Popis: Každá agenda/proces a jeho služba musí mít svého vlastníka (os... kého) a provozovatele, napříč všemi podporovanými agendami a službami. === Zásada řízení ICT Z8: Řízení k
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Kontext eGSB/ISSS====== Každá agenda je vymezena příslušnými právními předpisy. V rámci agendy se p
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌ @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
se za delší prodlevu v odpovědi. Ale máte pravdu, agenda v seznamu není. Kontaktuji kolegy a zjistíme, kde... ý den ještě jednou, Kolega mne teď upozornil, že agenda 1029 zatím není schválena jako agenda s katalogem služeb VS (službami VS, úkony a obslužnými kanály) v so... y Děkuji. Dobrý den, v seznamu není uvedena agenda A1861. Děkuji. Tomáš Fiala Dobrý den, Agenda A18
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: