Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a převodu výkonu agendy mezi OVM @znalostni_baze
59 - počet výskytů, Poslední úprava:
ledně na //„Vyhledat“.// {{ :znalostni-baze:aisp_agenda_1.png?600 |}} V dolní části stránky se vám zobra... livé postupy v AISP se liší dle toho, zda má vaše agenda služby či nikoliv. Pokud nevíte, zda má vaše agenda služby zjistíte to tak, že kliknete na kód vybrané ag... čítko „Sběr adresy poskytování služby“ neaktivní, agenda je bez služeb. **Hledám podrobný návod pro:** <
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
užba | |**Český telekomunikační úřad** || |A1522 |Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně ... vysílání a služeb informační společnosti | |A304 |Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektron... o změně některých souvisejících zákonů | |A4897 |Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. | |A926 |Agenda zákona o poštovních službách | |**Český úřad země
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
základních registrů nebo jiných AIS či jaké údaje agenda spravuje. {{znalostni_baze:ohlaseni_agendy06.png... okud je činnost platná od stejného data jako celá agenda, klikněte na //„Nastavit datum dle agendy“// a př... ek je nezbytné k registraci nové agendy. Takováto agenda nebude poskytovat služby, nebude poskytovat údaje... y VS - Služby poskytované agendou“// uvedete, zda agenda poskytuje/neposkytuje služby veřejné správy (VS).
Slovník pojmů eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
o základních registrech |§ 29 písm. d), | |** ** |Agenda |Ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci ne... , o základních registrech |§2. písm. e) | |** ** |Agenda |Souhrn úředních činností, většinou vázaný na konkrétní správní činnost, např. Agenda občanských průkazů, Agenda procesu územních řízení.\\ Agenda je vymezena konkrétním zákonem, který upravu
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
tr-pr%C3%A1v-a-povinnost%C3%AD/agendy/2021-01-12/#agenda|**agendu**]] * technický název: agenda * povinnost vyplnění: povinně * datový typ: viz defini... nost>2</spokojenost> <ovm>00007064</ovm> <agenda>A1046</agenda> <sluzba>S980</sluzba> <kanal_vstup>DATOVA_SCHRANKA</kanal_vstup> <kanal_vystup
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
avě tohoto dokumentu se autoři setkali s hlavními agendami veřejné správy. Z těchto setkání na prvním míst... m fenoménem, který vyplynul ze setkání s hlavními agendami veřejné správy, byla na jedné straně samostatná... vky digitálních služeb lokálně v souladu se svými agendami. Bohužel a logicky často pouze v souladu s nimi... finice všech informačních překryvů (průniků) mezi agendami a že jsou vytvořeny (a federovaným známy) defin
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
jich organizací** Dle [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020... ], které jsou přílohou [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020... onu č. 365/2000 Sb.]], [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020... 5/2000 Sb.]] a zároveň [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020
Informační systém základních registrů @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
rámci tohoto procesu je vymezena působnost AIS – agenda., agendové role a OVM Tento proces je popsán v sa... m údajům je definováno na základě kombinace OVM / agenda / agendová role, a vyplývá z informací v RPP -... eGon_slu%C5%BEeb/SZR_popis_eGON_sluz%CC%8Ceb_E197_agendaMediaDataCtiAifo.pdf|E197 - agendaMediaDataCtiAifo.pdf452.08 KB]] |01.05 |18. 7.
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌ @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
se za delší prodlevu v odpovědi. Ale máte pravdu, agenda v seznamu není. Kontaktuji kolegy a zjistíme, kde... ý den ještě jednou, Kolega mne teď upozornil, že agenda 1029 zatím není schválena jako agenda s katalogem služeb VS (službami VS, úkony a obslužnými kanály) v so... y Děkuji. Dobrý den, v seznamu není uvedena agenda A1861. Děkuji. Tomáš Fiala Dobrý den, Agenda A18
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
le ne/využívání veřejných údajů: === <hidden **1. Agenda žádné veřejné údaje nevyužívá** Pro rozbalení neb... terého bude nová verze platná a také potvrďte, že agenda nečerpá veřejné údaje zatržením //„Ne“//. {{znal... je editace záložky hotová. </hidden> <hidden **2. Agenda využívá veřejné údaje** Pro rozbalení nebo schová... terého bude nová verze platná a také potvrďte, že agenda čerpá veřejné údaje. Nakonec dejte //„Uložit“//.
Často kladené dotazy (FAQ)
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eřejněny na adrese - [[https://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu-agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx|**Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu**]] - bude
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
e použité pro službu, pokud to nevyžaduje samotná agenda * OVS si pamatuje BSI pro klientský profil na p... e použité pro službu, pokud to nevyžaduje samotná agenda * OVS si pamatuje BSI pro klientský profil na p... ždý ohlašovatel agendy. * Pokud tedy existuje agenda, v rámci které je SPUÚ oprávněn čerpat údaje ze z
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
aje vedené o jednotlivých subjektech práva. Pokud agenda dle zákona vede svou evidenci údajů, má povinnost... , u které jsou vyměňovány údaje mezi jednotlivými agendami (překlad AIFO) * Výměnu datových souborů s ú... pp|registru práv a povinností]] jako údaje, které agenda zpracovává na základě zákonného zmocnění * Údaj
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ci. Systém, který vyžaduje ověření totožnosti * Agenda, ve které bude dotčený informační systém působit,... ápis, úprava a zrušení mandátu. Každá vykonávaná agenda (výkon veřejné správy) může pro svoji potřebu vyž
Evidence subjektů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
y z něj odvodit další osobní údaje fyzické osoby. Agenda přidělující klientský identifikátor musí poskytov... * Při komunikaci s ostatními AISy a ostatními agendami využije služby svého AISu (kdy AIS prostřednict
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: