Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
správy je to „právní předpis“ jako <<Předpis>>, <<Agenda>> a <<IS>>, - obecně chybějící koncepty „organi... ompletně řešících životní situaci klienta. | |**<<Agenda>>** |Nemá, viz byznys funkce |Ucelená oblast půso... alizovaným typem chování úřadu je jeho každá tzv. agenda, vyjádřená jako agregace všech funkcí, potřebných... né koncepty jako tzv. <<stereotypy>>, například <<agenda>> a <<agendová činnost>>, které ale nejsou součás
Struktura modelovaných architektur
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
), TUR((Trvale udržitelný rozvoj )), MA21((Místní Agenda 21 ))) pravidla kritéria udržitelnosti. Tento ná
Národní architektonický rámec
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
OHA ==== web OHA: [[https://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx|odka