Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Informační systém základních registrů
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
rámci tohoto procesu je vymezena působnost AIS – agenda., agendové role a OVM Tento proces je popsán v sa... m údajům je definováno na základě kombinace OVM / agenda / agendová role, a vyplývá z informací v RPP -... eGon_slu%C5%BEeb/SZR_popis_eGON_sluz%CC%8Ceb_E197_agendaMediaDataCtiAifo.pdf|E197 - agendaMediaDataCtiAifo.pdf452.08 KB]] |01.05 |18. 7.
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
aje vedené o jednotlivých subjektech práva. Pokud agenda dle zákona vede svou evidenci údajů, má povinnost... , u které jsou vyměňovány údaje mezi jednotlivými agendami (překlad AIFO) * Výměnu datových souborů s ú... pp|registru práv a povinností]] jako údaje, které agenda zpracovává na základě zákonného zmocnění * Údaj
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
e použité pro službu, pokud to nevyžaduje samotná agenda * OVS si pamatuje BSI pro klientský profil na p... e použité pro službu, pokud to nevyžaduje samotná agenda * OVS si pamatuje BSI pro klientský profil na p... ždý ohlašovatel agendy. * Pokud tedy existuje agenda, v rámci které je SPUÚ oprávněn čerpat údaje ze z
Evidence subjektů
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
y z něj odvodit další osobní údaje fyzické osoby. Agenda přidělující klientský identifikátor musí poskytov... * Při komunikaci s ostatními AISy a ostatními agendami využije služby svého AISu (kdy AIS prostřednict
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ci. Systém, který vyžaduje ověření totožnosti * Agenda, ve které bude dotčený informační systém působit,... ápis, úprava a zrušení mandátu. Každá vykonávaná agenda (výkon veřejné správy) může pro svoji potřebu vyž
Katalog služeb veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
]]) * **nevýhody** * pokud má platná agenda i budoucí verzi, není v datech (platí i pro katal
Kontext eGSB/ISSS
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Kontext eGSB/ISSS====== Každá agenda je vymezena příslušnými právními předpisy. V rámci agendy se p