Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Informační systém základních registrů
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
rámci tohoto procesu je vymezena působnost AIS – agenda., agendové role a OVM Tento proces je popsán v sa... m údajům je definováno na základě kombinace OVM / agenda / agendová role, a vyplývá z informací v RPP -... í služby |{{:dokumenty:szr_popis_egon_sluzeb_e197_agendamediadatactiaifo_v1_03_r4.docx|E197 - agendaMediaDataCtiAifo.docx}} |01.03 |26.09.2017 | |::: |{{:dokument
Agendový model veřejné správy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ách vedené a pravidla pro jejich využívání jinými agendami resp. agendovými informačními systémy tyto agen... endě v [[nap:rpp|RPP]] a co to obecně znamená: **Agenda je soubor činností definovaných zákonem, či zákony (příklad je agenda občanských průkazů, státní sociální podpory, evid... es reklamace u příslušného editora. {{tag>"tematická oblast" "Agendový model" Agenda "Ohlášení agendy"}}
Veřejný datový fond
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
je publikován v jiné samostatné datové sadě. - Agenda 1 vytváří a udržuje číselník, který je dostupný v... v příkladu je uvedena situace s číselníkem, který agenda přímo vytváří, ale vše uvedené platí, pro jakýkol... ujícím diagramu. Proces předpokládá, že příslušná agenda již byla ohlášena v [[nap:rpp|RPP]] včetně všech ... tickou interoperabilitu vyměňovaných údajů napříč agendami i v rámci EU. === Čtení veřejných údajů z VDF
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ečný způsob výměny a správy osobních údajů. Každá agenda má přiděleno AIFO osoby a pouze převodník AIFO (O... chopen převádět AIFO dané osoby mezi jednotlivými agendami. Každý takovýto převod je důsledně zalogován a ... v logu Registru obyvatel. Při výměně údajů mezi agendami je vždy nutné zvážit rozsah údajů, které jsou p... oprávnění pro získání velkého rozsahu údajů mezi agendami z důvodu zajištění jednoznačné identifikace oso
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
aje vedené o jednotlivých subjektech práva. Pokud agenda dle zákona vede svou evidenci údajů, má povinnost... , u které jsou vyměňovány údaje mezi jednotlivými agendami (překlad AIFO) * Výměnu datových souborů s ú... pp|registru práv a povinností]] jako údaje, které agenda zpracovává na základě zákonného zmocnění * Údaj
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
e použité pro službu, pokud to nevyžaduje samotná agenda * OVS si pamatuje BSI pro klientský profil na p... e použité pro službu, pokud to nevyžaduje samotná agenda * OVS si pamatuje BSI pro klientský profil na p... ždý ohlašovatel agendy. * Pokud tedy existuje agenda, v rámci které je SPUÚ oprávněn čerpat údaje ze z
Portál občana a portál veřejné správy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ov.cz/|Portál občana]] v tomto musí zajistit, aby agenda, dle které se řídí byla neustále aktualizovaná dl... ervice Bus]], skrze který čerpá údaje publikované agendami pomocí tzv. kontextů. V tomto musí [[https://ww... uti, E199 orgZjistiAis (zjištění kombinací AIFO / Agenda, ve kterých v ORG existuje AIFO odpovídající vstu
Integrace informačních systémů
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
(respektive výměně údajů mezi jednotlivými IS či agendami se musí ale myslet například na řádné logování ... aktualizaci údajů pro konkrétní agendu. Mezi více agendami v jednom ISVS se pro propojení využije klientsk... ník vozidla) využije opět překlad AIFO mezi dvěma agendami. === Vnější výměna údajů o subjektech === Př
Registr osob
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
předpisu; v případě činností, jimž odpovídá jedna agenda, přerušení všech takových činností. O právnickýc... y údajů jsou: ^**Název osoby** ^**Typ osoby**^**Agenda**^**Editor ROS** ^ |Advokáti |FO |A8 |Česká advok
Evidence subjektů
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
y z něj odvodit další osobní údaje fyzické osoby. Agenda přidělující klientský identifikátor musí poskytov... * Při komunikaci s ostatními AISy a ostatními agendami využije služby svého AISu (kdy AIS prostřednict
Katalog služeb veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
]]) * **nevýhody** * pokud má platná agenda i budoucí verzi, není v datech (platí i pro katal
Informační systém Evidence obyvatel
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
.egon.gov.cz/AISP/ v části "oprávnění k agendám". Agenda ISEO je A115. Po zkouknutí ohlášení agendy A420 v
Kontext eGSB/ISSS
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Kontext eGSB/ISSS====== Každá agenda je vymezena příslušnými právními předpisy. V rámci agendy se p
Identifikace klientů veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
izace klienta veřejné správy == Každá vykonávaná agenda (výkon veřejné správy) může pro svoji potřebu vyž
Referenční údaje
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
sobem registrem práv a povinností. Uživatel (OVM, agenda, činnostní role) musí mít povolen přístup k indik
Prostorová data a služby nad prostorovými daty
1 - počet výskytů, Poslední úprava: