Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
témy==== <WRAP center round box 100%> Z7 - Každá agenda/proces a jeho služba musí mít svého vlastníka (os... kého) a provozovatele, napříč všemi podporovanými agendami a službami. </WRAP> Tento obecný princip nově
Řízení jednotlivých ICT řešení
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
astaralost a nedostatečnost. * Smluvní. * Agenda již není vykonávána, nebo byla novelizována natol... -Lock-In jsou uvedeny [[http://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx?q=Y2
Úvod
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
5/2000 Sb., a navazujících předpisů bude ohlášena agenda „Řízení informačních a komunikačních technologií
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
problematiku obsluhy klientů a péče o ně, napříč agendami OVS a napříč obslužnými kanály, s rostoucím pod