Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Úvod
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
m rámci rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 a jeho akčních plánech, na dnes již zrušenou Stra... du 2015, č. 889), usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86 a především na [[:ikcr|Informační koncepc... ušných ustanovení usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86. OHA vydává v návaznosti na požadavky zák
Architektonická vize eGovernmentu ČR
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
i zákony: * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-12|Zákonem č. 12/2020 Sb., o právu na digitální službu]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) V modelu vlastní celkové arch