Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Informační systém základních registrů
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
žeb]]. Zde uvedený seznam je platný ke konci roku 2020. </WRAP> Jednotlivé eGON služby jsou rozdělený ... f|E21 - rosCtiAifo.pdf551.44 KB]] |02.03 |27. 11. 2020 | |::: | [[https://szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3... rosCtiPodleUdaju.pdf543.49 KB]] |02.03  |27. 11. 2020 | |::: |[[https://szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%... |E28 - rosCtiZmeny.pdf524.10 KB]] |01.01 |27. 11. 2020 | |::: | [[https://szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3
Národní identitní autorita
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
EU budou muset akceptovat české identity od 13.9.2020, kdy vyprší lhůta ohlášeného prostředku Elektroni... tní státy v rámci eIDAS povinné k použití od září 2020. | |**[[nap:mobilni_klic_egov|Mobilní klíč eGover... i_klic_egov|Mobilní klíč eGovernmentu]] (od 16.11.2020):** |Počet aktivovaných prostředků|22617 |... way je všem poskytovatelům služeb zapnuta od 30.6.2020. ==== Atributy vydávané poskytovatelům služeb (S
eGovernment cloud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ocný excel]] Oblast cloud computingu je od 1. 8. 2020 regulována příslušnými ustanoveními zákona 365/20... povinnost orgánů veřejné správy využívat od 1. 8. 2020 nově pouze takový cloud computing, který byl na z... ngu specifikuje [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-433|Vyhláška č. 433/2020 Sb., o údajích vedených v katalogu cloud computingu]]. Řídící orgán eGovernme
MojeID
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
pravy|elektronické identifikace]] v Česku. V roce 2020 prošla služba mojeID akreditačním procesem na MV ... ény u některých doménových registrátorů. Od září 2020 je možné používat účet mojeID také pro přihlašová
Sdílené provozní informační systémy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
stičních fondů (ESIF) pro programové období 2014 -2020. Je určen k procesnímu i datovému zabezpečení kom... EU v České republice v programovém období 2014 - 2020. Funkcionalita systému Monit2014+ pokrývá vešker
Identifikace klientů veřejné správy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
kace. Tento paragraf nabývá účinnosti 1. července 2020. Po tomto datu nebude možné pokračovat v praxi vy... ce]]. Tento paragraf nabývá účinnosti 1. července 2020. Po tomto datu nebude možné pokračovat v praxi vy
Elektronická fakturace
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
a převládající metodou fakturace v Evropě do roku 2020. Jako prostředek k dosažení tohoto cíle má [[htt... í od 1. 1. 2019 pro ústřední orgány moci a od 1.4.2020 pro uzemní samosprávu §279 (5) b) [[https://www.z
Integrovaná Telekomunikační Síť
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
pro využití sdílených komunikací bylo jednání 9.6.2020 zástupců MVČR a Policie na Policejním prezidiu, k
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ovně povolán též usnesením vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86. ===== Požadavky na pseudonymizaci =====
Sdílené služby INSPIRE
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ší operace zajišťující interoperabilitu (do října 2020). Při implementaci technických požadavků Směrnic
Jednotný identitní prostor veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
AS povinností. ** V rámci budoucího stavu (To-Be 2020) bude využití systému JIP/KAAS možné i s pomocí p
Elektronické úkony a doručování
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
autentizace klienta VS bude umožněn pouze do 1.7.2020**, kdy vyprší přechodné ustanovení zákona 250/201
Referenční rozhraní veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
a to především legislativními. Současný stav (rok 2020) stále nutí k zákonnému zmocnění pro využívání re
Prostorová data a služby nad prostorovými daty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ro prostorové informace v České republice do roku 2020]]. Aby bylo možné NIPI efektivně budovat, je kro
Propojený datový fond
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
žby pro přeshraniční výměnu dat. V reáliích roku 2020 je ke službám PPDF připojeno cca 3 500 informační