Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
y ==== Orgán veřejné správy má dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy mnoh... ay a spolupráci mezi nimi. ^**Část zákona č. 365/2000 Sb.**^**Téma** ^**Věcná o... dodržování povinností stanovených zákonem č. 365/2000 Sb. ... {{tag>ikcr ovs povinnosti zoisvs 365/2000}}
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
* legislativních dokumentů (např.: Zákon č. 365/2000 Sb., …), * závazných standardů (např. eGon Se
Veřejný datový fond @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
cím (InfoZ)]] a [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákoně č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (ZoISVS)]]. Základním pojmem je úda... le § 2 písm. o) [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|ZoISVS]] rozumí umožnění přístupu k daným dat
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ům a projektům subjektům povinným dle zák. č. 365/2000 Sb. nebo dle Usnesení vlády ČR č. 899/2015 Sb. =
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
í subjektů veřejného sektoru - Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (zej
Uvítání a obsah webu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
WRAP justify>Ze [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365 |zákona č. 365/2000 Sb.]] a z [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27 |usnesení vlády ze
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
E dle zákona č. [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-219|219/2000 Sb.]] a [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218|218/2000 Sb.]] Kromě Nejvyššího kontrolního úřadu provádí dohled nad 3E i útvar Hlavního architekta
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
stanovisko dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákona č. 365/2000 Sb.]] v souvislosti s předložením dokumentace programů, investičních záměrů, pro... v § 2 písm. u) [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákona č. 365/2000 Sb.]], podle něhož se jedná o takový informační systém veřejné správy, který vyu
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní infrastruktury veřejné správy ===== Zákon 365/2000 sb. v aktuálním znění, zavedl povinnost publikova... vedeny v § 1 odst. 4 písm. a) až d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ZoI
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
áře, potažmo každý ISVS dle vyhlášek k zákonu 365/2000 Sb., především vyhlášky o referenčním rozhraní. ... referenčního rozhraní (§ 2 písm. j zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy). Ref... é správy (KIVS), které je definováno v zákoně 365/2000 Sb. Centrální místo služeb je systém, jehož primá... rozhraní:** * Dodržovat vyhlášky k zákonu 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, před
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
vedeny v § 1 odst. 4 písm. a) až d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ZoI... ími předpisy, typicky zákony č. 111/2009 Sb., 365/2000 Sb., 106/1999 Sb., 499/2004 Sb., 250/2017 Sb., 29
Informační koncepce ČR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ě relativně nového ustanovení § 5a, Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a je... a základě zmocnění podle § 5 a odst. 1 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, cíl... ní cílů této koncepce. A to zejména zákonů č. 365/2000 Sb., 111/2009 Sb., 106/1999 Sb., 300/2008 Sb., 25... ích koncepcí OVS bude v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb. upravena novelizovanou vyhláškou Ministerstva
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
o Informační koncepci v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (§ 5... b., o zpracování osobních údajů. * Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon. * Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně někte
Úvod @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
na základě zmocnění podle § 5a odst. 1 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, **c... dními organizacemi, dle § 1 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., o Informačních systémech veřejné správy, ve
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
něm vedeny, dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákona č. 365/2000 Sb.]] {{ nap-dokument:byznys.png |schématické vysvětlení pojmů při práci s elek... pen doložit dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365#p5-2-e|§ 5 zákona 365/2000 Sb.]] ==== Aplikační architektura - vrstva informačních systémů veřej
seznam_isvs4 @playgroud
199 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
87 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
963 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
118 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: