Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
stanoviska OHA MV se řídí ustanoveními zákona 365/2000 Sb. (viz tabulka v další kapitole). V případě nej... ovozní dokumentaci, a to dle požadavků zákona 365/2000 Sb. a vyhlášky 529/2006 Sb. https://www.zakonypro... |**X** |**X** |**X** |**X** |**X** | |**Zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech** |[[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218|https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218]] |*
Co je a co není ISVS
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
o není ISVS====== ===== Úvod ===== Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o ... použitých právních předpisů ==== **Zákon č. 365/2000 Sb**., o informačních systémech veřejné správy a ... ích.“ //Poznámka pod čarou č. 4:// Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o ... y.“ //Poznámka pod čarou č. 38d:// Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
Globální architektura propojeného datového fondu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
áře, potažmo každý ISVS dle vyhlášek k zákonu 365/2000 Sb., především vyhlášky o referenčním rozhraní. ... referenčního rozhraní (§ 2 písm. j zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy). Ref... é správy (KIVS), které je definováno v zákoně 365/2000 Sb. Centrální místo služeb je systém, jehož primá... rozhraní:** * Dodržovat vyhlášky k zákonu 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, před
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
y ==== Orgán veřejné správy má dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy mnoh... ay a spolupráci mezi nimi. ^**Část zákona č. 365/2000 Sb.**^**Téma** ^**Věcná o... dodržování povinností stanovených zákonem č. 365/2000 Sb. ... {{tag>ikcr ovs povinnosti zoisvs 365/2000}}
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ou zejména: * [[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy]] * [[http://www.zakonyprolidi.cz/... ové službě]] * [[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-133|Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech]] * [[http://www.zakonyprolidi.cz/cs
Osnova vzorové informační koncepce OVS
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
o Informační koncepci v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (§ 5... b., o zpracování osobních údajů. * Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon. * Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně někte
Seznam agend veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
e znění pozdějších předpisů | |A338 |Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
Legislativní praxe v užívání pojmů „veřejná moc“, „veřejná správa“ a „působnost“ ve veřejnoprávních předpisech
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eriální dělba moci (viz nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 1/2000). *Obdobně moc výkonná (vydávání nařízení vlády