Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Architektonická vize eGovernmentu ČR
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
něm vedeny, dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákona č. 365/2000 Sb.]] {{ nap-dokument:byznys.png |schématické vysvětlení pojmů při práci s elek... pen doložit dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365#p5-2-e|§ 5 zákona 365/2000 Sb.]] ==== Aplikační architektura - vrstva informačních systémů veřej
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
vedeny v § 1 odst. 4 písm. a) až d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ZoI... ími předpisy, typicky zákony č. 111/2009 Sb., 365/2000 Sb., 106/1999 Sb., 499/2004 Sb., 250/2017 Sb., 29
Úvod
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
na základě zmocnění podle § 5a odst. 1 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, **c... dními organizacemi, dle § 1 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., o Informačních systémech veřejné správy, ve
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
řadu na základě [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365#p5-2-e|zákona 365/2000 Sb.]] a [[:ikcr|Informační koncepce ČR]] dle [[nap_dokument:pravidla_pro_fun