Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Propojený datový fond
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ejné správy dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365#p9|zákona č.365/2000 Sb]]. === Výpisy z informačního systému veřejné správy=== Výpis z informač... sy se tvoří dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365#p9-2|zákona č. 365/2000 Sb.]] === Výstupy z informačního systému veřejné správy === Výstup z info
Referenční rozhraní veřejné správy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
jeho definicí zakotvenou zejména v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a zá... ího rozhraní * Dodržovat vyhlášky k zákonu 365/2000 Sb., především o technických a funkčních parametr... eferenční rozhraní veřejné správy (dle zákona 365/2000 Sb.), umožní spravovat údaje o informačních systé
Veřejný datový fond
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
cím (InfoZ)]] a [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákoně č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (ZoISVS)]]. Základním pojmem je úda... le § 2 písm. o) [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|ZoISVS]] rozumí umožnění přístupu k daným dat
Komunikační infrastruktura veřejné správy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní infrastruktury veřejné správy ===== Zákon 365/2000 sb. v aktuálním znění, zavedl povinnost publikova... vedeny v § 1 odst. 4 písm. a) až d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ZoI
Identifikace klientů veřejné správy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
předpisům: * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|Zákon 365/2000 Sb.]], o informačních systémech veřejné správy. Systém klasifikovaný jako Informační
Přístupnost informací
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
í subjektů veřejného sektoru - Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (zej
Informační systém Evidence obyvatel
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ké jako ISEO či AISEO) je upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o zm
Portál občana a portál veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
e zaručenou identitou v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
Sdílené provozní informační systémy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
). Předávání údajů do IS CEDR ukládá zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, §75. Lhůty pro př
CzechPOINT
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
zákona o Policii České republiky,\\ zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změn
eGovernment cloud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
20 regulována příslušnými ustanoveními zákona 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, kde
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
pisů obsažených v e-Sbírce typu "§1 zákona č. 100/2000 Sb." technicky o odkazy do systému e-Sbírka, kter